Pokud byste si potřebovali promluvit o tom, co Vás trápí, svěřit se svými otázkami a bolestmi.... mohli přijmout nejen případnou radu, ale především pomoc formou modlitby, tak zavolejte. Zpravidla je možné si domluvit setkání ještě na ten samý týden, v akutních případech co nejdříve.
Tyto rozhovory probíhají v kanceláři sboru. Mlčenlivost je zaručena v rámci "zpovědního tajemství".

Napište nám prosím na adresu: rakovnik@cb.cz

Čím pro Vás můžeme být přínosem jakožto společenství křesťanů? Proč nás navštívit?


- Můžeme se modlit za Vaše problémy a potřeby
- Můžeme Vám pomoci při hledání Boha
- Můžeme Vám pomoc při hledání smyslu života
- Provozujeme kluby pro děti a mládež
- V našem sboru probíhají setkávání pro všechny generace
- Během nedělních bohoslužeb mohou Vaše děti být na paralelních dětských programech

Jsme tady od toho, abychom byli k užitku druhým. Proto se nebojte "obtěžovat"...