Oblast křesťanské etiky je poměrně široká. To, co lidi nejčastěji z této oblasti zajímá, je právě sex. Přeci jen - obecně se ví, že křesťané nepodporují předmanželský sex, nevěru, ani dnes tolik prosazované homosexuální vztahy.
O křesťanech si pak mnozí mohou myslet, že se neumí radovat ze života a zbytečně si odepírají podobné radosti, jako např.sex. Jak je to doopravdy?

Je Bůh proti sexu?

Tohle je zajímavá otázka s velmi snadnou odpovědí. Pokud by Bůh nestvořil lidi s pohlavními orgány, tak bychom mohli na sex rovnou zapomenout. Vždyť naše pohlavní orgány nemají pouze reprodukční schopnost, ale jsou také uzpůsobeny k rozkoši, která nutně nevede k početí nového života.
Lásce, včetně její fyzické podoby je dokonce věnována jedna kniha v Bibli - Šalamounova píseň písní. Kromě ní jsou v Bibli i další texty o sexu. Např.:
"Požehnané ať je tvé zřídlo, raduj se z manželky svého mládí! Z milované laně, z líbezné srny. Jejími prsy se stále opájej, v jejím milování se věčně utápěj!" (Přísloví 5:18-19; viz.1.Korintským 7:1-5).
To nezní tak suše, jak by mnozí lidé od Bible čekali. Křesťanství není něčím, co člověku odpíralo cokoliv, co by ho mohlo potěšit.
Aby však mohl být sex skutečně tím, k čemu byl stvořen, je třeba respektovat určité hranice. Tyto hranice neomezují, ale ochraňují před zklamáním a zraněním.

Hranice sexu

Zákaz předmanželského sexu dnes přijde lidem velmi zastaralý. Ale zkuste přemýšlet o některých praktických důsledcích.
V sexu je potřeba počítat s možností početí. Je-li však počato dítě mimo manželství, kdo se o něj bude starat? Bude mít oba rodiče? Budou schopni a ochotni se o něj starat?
To druhé je také velmi praktické - opravdu chcete sdílet svou intimitu s někým, komu nestojíte za to, aby s Vámi vstoupil do celoživotního exkluzivního vztahu? Opravdu chcete být pro někoho jen dočasnou zábavou?
Proto si křesťané nechávají sex zpravidla až do manželství. Chtějí sdílet svou intimitu pouze s tím, kdo to s nimi myslí vážně a proto s nimi vstupuje do celoživotního vztahu.
Odkládání sexu po svatbě má navíc další praktickou výhodu. Je díky tomu mnohem více prostoru k vzájemnému poznávání se, komunikaci apod. během chození.


Proč je nevěra špatná? Do určité míry to navazuje na předchozí odstavec. Nevěra je porušením závazku a pošlapáním důvěry. Je jedno, jestli jste byli podvedeni v manželství, nebo v nemanželském vztahu. Nevěra bolí, protože Vás někdo podvedl, zranil. Pro někoho už nejste tím jediným člověkem na světě, s kým chce mít intimní vztah.
Pokud Bůh zakazuje nevěru a bere ji jako smrtelný hřích, tak je to pro naší ochranu. Pokud bychom vzájemně respektovali tato Boží pravidla, ušetřili bychom si bolesti a zklamání, které nevěra způsobuje.


Posledním tématem je homosexualita. Řada lidí ji omlouvá jakožto genetickou poruchu - jako něco přirozeného.
Podle Bible je praktikovaná homosexualita hříchem:
"Jejich ženy vyměnily přirozený sexuální styk za to, co je proti přírodě.
Stejně tak muži opustili přirozený sexuální styk se ženou a vzpláli touhou k sobě navzájem. Muži páchají nestydatost s muži a za svou zvrácenost na sebe přivádějí nevyhnutelnou odplatu. Když jim známost Boha nebyla dost dobrá, Bůh je vydal jejich zvrácené mysli, aby dělali, co není správné."
(Římanům 1:26-28)
Zní velmi striktně, že ano? Je však rozdíl mezi homosexualitou pasivní a aktivní. To, že někdo tajně myslí na zástupce stejného pohlaví, nemusí být problém. Problémem je to, když se z toho stane praxe. Homosexuálně orientovaní křesťané to řeší celibátem. Dobrovolně se zřeknou partnerského vztahu. Samozřejmě - takových křesťanů mnoho není, protože většina případů je řešitelných.
Pokud Bůh o něčem říká, že je to hřích, tak je to proto, že chce naše hříchy odpouštět a řešit. Praktikovaná homosexualita je jedním z mnoha lidských hříchů. Řešení a změna jsou možné.

V každém případě není homosexualita pouze o sexu, ale hlavně o vztazích - o touze milovat a být milován. Rozhodně to není jednoduché a stojí za to každý případ řešit jednotlivě - kde se tato orientace vzala. Homosexualita je často důsledkem špatné výchovy a citových zranění a strádání. To jsou řešitelné věci...

Cesta ke kvalitnímu sexu

Je-li sex jakýmsi pomyslným vrcholem manželského vztahu, pak kvalitní sex nelze oddělit od kvalitního vztahu.
Ano - řada lidí bere sex jen jako jakési fyzické bezduché cvičení, které je sexuálně vzrušuje. O tom ale kvalitní sex není. Přeci jen nejsme ryze fyzické bytosti, které nemusí řešit nic jiného, než tělesnou stránku věci vyvolávající určité fyzické a chemické reakce.
Jsme bytostmi majícími duši. Proto by byla škoda využívat jen fyzickou stránku sexu.
Je-li tedy někdo, kdo si má užívat kvalitního sexu, pak jsou to paradoxně právě křesťané. Pokud respektují pravidla pro manželství, tak jim to otevírá hlubší vztah a tím pádem i hlubší sex.....

Dnešní povrchní pojetí sexu je hodně "mimo mísu". Užijeme si, zkusíme sex s někým jiným, zkusíme nové polohy a nové triky.... ale pořád jsme prázdní.
Biblické pojetí vede k sexu na základě skutečného vztahu, vzájemné odpovědnosti a důvěry.
Věřící manželé navíc mohou svůj vztah řešit společně s Bohem. Brát od Boha vše potřebné pro jejich vztah. Modlit se za sebe, žehnat si a upřímně si odpouštět - nejen "zapomínat". Neboli - prohlubovat svůj vztah.

Jiří Bort