O nás

Církev bratrská ve Svitavách je na prvním místě společenství křesťanů, kteří mají touhu žít svůj život pro Ježíše a pro druhé lidi. Chceme druhým ukazovat na Pána Boha, aby jej mohli lépe poznat, a chceme tu být pro ty, kteří hledají smysl života, procházejí si různým trápením a potřebují si popovídat, případně se modlit. Mezi nás je proto srdečně zván každý bez rozdílu věku, pohlaví či vyznání.
Jsme stanicí Sboru Církve bratrské v Litomyšli.

My a Svitavy

Ačkoli jsme malé společenství, chceme být  našemu městu prospěšní a otevření pro pomoc a potřeby druhých.

Svitavy, Svitavsko, to je náš region, naše město. Svitavy jsou krásným městem. Máme tu úplně vše. Vedení města se stará o všestranný rozvoj, opravy, kulturu a děti. Nemáme tu hluk, ruch a nečistotu velkých měst jako je Brno a Praha. Máme tu příjemný klid. Blízko máme na Vysočinu, kousek do Hradce, Brna nebo Olomouce. A to co ještě nemáme nebo není ideální, tak nereptejme, protože časem se vše zlepší! Mějme naději pro náš region.

Na jednom místě říká Bible, že městům a jejich regionům velmi škodí, když o svém okolí mluvíme negativně, reptáme nebo nezdravě často kritizujeme. Postoj kritiky a reptání působí opravdu destruktivně. Na druhou stranu nám Pán Bůh v Bibli říká, aby se za město a jeho okolí věřící lidé modlili a volali k Bohu za požehnání (rozuměj prospěch) města a jeho okolí. To je dobrá zpráva! Křesťané neškodí, naopak, přispívají k rozvoji města a okolí, byť je to příspěvek "neviditelný".

Církev bratrská (CB) Svitavy je společenství věřících lidí, kteří chtějí být prospěšní Svitavám a okolí i v praktických věcech. Organizujeme dětské kluby, biblické kroužky, nabízíme lidem z našeho regionu modlitby za uzdravení z různých nemocí, povzbuzení, rozhovory, informace o všech oblastech života, v nichž lidé tápou.

Bůh má plán pro Svitavy a Svitavsko a smýšlí o nás jen v dobrém. Přeje si, aby lidé z našeho města a okolí poznali Jeho existenci, lásku a plány.

Bůh zná Svitavy a okolí! Nedělá však nic násilím, jen oznamuje, je citlivý a jemný, nehrozí a nekárá a chce se ve Svitavách mocně projevovat a dávat se poznávat. Čeká a zjeví se každému, kdo upřímně hledá a touží. Jsi to Ty?

My a ostatní církve

Před Bohem je Církev jen jedna, tak jak se píše v naší (společné) Bibli: "Jedno tělo a jeden Duch, k jedné naději jste byli povoláni; jeden je Pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech. Každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování." (Efezským 4,4-7)

Vnímáme, že každá církev má svoji osobitou atmosféru, specifické oblasti, v čem jsou její přednosti, a tak se mohou vzájemně doplňovat, tak jak je psáno v biblických verších výše. Některá je výjimečným způsobem aktivní v sociální oblasti, v některé se dobře cítí lidé intelektuálního zaměření, jiná přitáhne spíše ty spontánnější.
Jsme rádi, že ve Svitavách působí mimo jiné také následující:

Římskokatolická farnost
Evangelická církev
Pravoslavná církev
Adventisté sedmého dne
- Apoštolská církev