Paluchník Naděje živá, včera, dnes i zítra 1Pt 1,1-12
 
D.Staněk Naděje svatých Božích dětí-1Pt 1,13-21
 
D. Beňa Naděje Božího slova 1Pt 1,22-2,10
 
B. Matulík Zahájení dne Římanům 5,1-5