P. B. Rothen - Víra ve světlo Písma svatého
 
P. B. Rothen - Jasnější než jasnost Písma
 
P. B. Rothen - Pokusy pomoci Písmu I
 
P. B. Rothen - Pokusy pomoci Písmu II
 
P. B. Rothen - Chicagské prohlášení a postmoderna
 
P. B. Rothen - Jasnost Písma a manželství a gender
 
P. B. Rothen - Jasnost Písma prakticky