J. Valeš - Kázání na Jan 5,1-21
 
P. Hošek - Vítězné tažení ateismu?
 
V. Ber - Bůh a bohové v přehledu SZ
 
P. Hošek - Bohové se vracejí
 
P. Hošek - Nová spiritualita a evangelium
 
P. Černý - Koreferát - Nová spiritualita a evangelium
 
Diskuze - Nová spiritualita a evangelium
 
D. Kvasnička - Kúra: misijní výzvy a úkoly, limity a možnosti
 
D. Novák - Kúra: misijní výzvy a úkoly, limity a možnosti
 
Diskuze - Kúra: misijní výzvy a úkoly, limity a možnosti
 
P. Paluchník - Kázání 1K 10