Petr Raus - úvodní kázání na Žd 13,17
 
Jeroným Klimeš - Psychologie autority
 
David Beňa - Teologické základy duchovní autority
 
Pavel Černý - Vykonávání a nástroje autority
 
Jan Valeš - Kritika autority autority
 
David Novák - Bezmoc mocných
 
Jan Asszonyi - kázání na Lk 23,35nn a 2K 13,4