Přednášku Zdeňka Vojtíška na téma "Naše zbožnost v proudu času" a následnou diskuzi najdete po přihlášení na https://portal.cb.cz/login na osobní nástěnce kazatele v záložce oficiální materiály ve složce "Z pastorálek (mp3)"
 
David Beňa - Jeden Kristus a mnozí křesťané
 
Daniel Pastirčák - Teologie zbožnosti
 
Má cesta s Kristem (Pavel Paluchník)
 
Má cesta s Kristem (Robert Hart)
 
Má cesta s Kristem (Petr Šimmer)
 
Má cesta s Kristem (Josef Sliž)
 
Má cesta s Kristem (Petr Dvořáček)
 
David Novák - Zbožnost na další cestu
 
David Kašper - Kázání na 2. Samuelovu 6