Víš, že…?

… Bibli zapsalo cca 40 lidí, ale pod inspirací jednoho Boha?

… Bible říká, že Bůh je láska?

… Bible říká, že Bůh miluje člověka, ale nenávidí jeho zlé činy jako lži, pokrytectví, násilí, krádež, vraždu … ?

… Bible říká, že Bůh tak miluje člověka, že byl ochoten trpět, abychom nemuseli trpět my?

… v Bibli je psáno o tom, že ti, kteří následovali Ježíše, se rozutekli když byl zatčen a ukřižován, že Petr Ježíše dokonce třikrát zapřel? … Ale že tito „strašpytlové“ se později setkali s Ježíšem, který vstal z mrtvých a obdrželi sílu od Boha? A pak odvážně hlásali zvěst o smíření člověka s Bohem skrze Ježíše po celé zemi, i když za to téměř všichni zaplatili životem?

… je v Bibli psáno, že i náš život může Bůh radikálně proměnit podobně jako životy prvních následovníků Ježíše?

… Bible neříká, že když uvěříme Bohu, že můžeme jednat zle a hřešit, protože už nám Bůh přece odpustil? Ale že naopak máme žít k Boží slávě?

… Bible říká, že každý člověk má sklon ke zlému? Ať v myšlenkách, slovech či činech a že to vše nás vzdaluje od Boha? A že to sami nespravíme?

… mnohá přísloví a úsloví, která běžně používáme, mají původ právě v Bibli?

… Bible říká, že nestačí dodržovat Desatero, abychom to měli s Bohem dobré?

… Bible píše o muži, který se vyspal s cizí ženou, nechal zabít jejího muže, ale přesto získal milost u Boha? … Že milost je opravdu něco naprosto nezaslouženého?

… Bible vyzdvihuje lásku k Bohu i lidem? Že je v ní psáno „Kdybych mluvil jazyky lidí i andělů, ale neměl bych lásku, byl bych jen dunícím kovem nebo řinčícím činelem. A kdybych měl proroctví a rozuměl všem tajemstvím a veškerému poznání a kdybych měl všechnu víru, takže bych i hory přenášel, ale neměl bych lásku, nejsem nic. A kdybych rozdal veškerý svůj majetek a kdybych vydal své tělo k spálení, ale neměl bych lásku, nic mi to neprospěje…“

… Bibli rozdělili na číslované kapitoly a verše lidé proto, aby se v ní dalo lépe orientovat?

… Bibli nelze číst jako román od začátku až do konce, ale že je to knihovna a je třeba s ní takto jednat?

… Bible píše o tom, že Ježíš již za svého života neodpovídal představám mnoha lidí o tom, jaký by měl být?

… Bible říká, že Ježíš má co říci i Tobě tady a teď?

… Bibli můžeš číst i Ty?

… čtení Bible může změnit Tvůj život?

v Bibli je mnohem více než v tomto článku? A že stojí za to si ji přečíst?