Dubnová víkendovka ve Volyni

Hlavní záložky

Základní údaje
Datum konání: 
Pátek, Duben 21, 2017 - 15:30 - Neděle, Duben 23, 2017 - 15:30
Místo konání: 
Skautská klubovna ve Volyni
Kategorie: 
Dorost

Víte, kde se v jižních Čechách nachází kaple Anděla Strážce? Je to u Volyně, krásného městečka, ve kterém jsme i přes nepřízeň počasí ve dnech 21. - 23. 4. s dorostem strávili požehnaný víkend.

V pátek v půl šesté odpoledne děti dorazily vlakem do Volyně. Ubytovali jsme se ve skautské klubovně poblíž velké louky jako stvořené pro hry a na úvod jsme si opekli na ohni buřty. V pátek jsme toho ale stihli ještě víc, písně, duchovní program pro děti a také noční hru „Lov obrů“.

I v sobotu jsme měli nabitý program, ráno jsme dětem v rámci duchovního programu v kostýmech sehráli scénku podle 15. kapitoly Markova evangelia – Ježíš před pilátem, jeho ukřižování a smrt. Dorosťáci pak měli za úkol si do večera připravit a sehrát libovolnou scénku z Markova evangelia pro nás.

Po dopoledním „biblickém čtyřboji“ a obědě jsme s dětmi vyrazili na přilehlou louku a jako přípravu na nedělní hru „Výstup na hrad“ jsme nacvičovali boj s meči a štíty a střelbu z luku na dálku (Zbraně samozřejmě nebyly skutečné J). I přes déšť, který se venku spustil, se děti tohoto úkolu zhostily s vervou a chutí.

Na večer si děti vybraly a v kostýmech nám sehrály (místy až akční) scénku z 6. Kapitoly Marka – Smrt Jana Křtitele. Byla opravdu velmi vydařená a bylo znát, že si s tím dorosťáci dali práci a bavilo je to. Následně jsme s dětmi probírali různá duchovní témata obsažená ve scénce a vyvinula se z toho opravdu plodná a aktivní diskuze i ze strany dětí.

V neděli ráno se na nás opět usmálo sluníčko. Po ranním biblickém programu dostaly děti za úkol v družstvech výtvarně ztvárnit téma vítězství. Šlo o další součást několika-etapové kooperativní hry „Výstup na hrad“, jejímž cílem bylo mimo jiné povzbudit v dorosťácích týmového ducha a chuť spolupracovat. Po výtvarné části jsme všichni vyrazili do terénu. Tři družstva vyzbrojená meči měla za úkol dostat se každé odlišnou cestou na kopec – hrad (kaple Anděla Strážce). Přitom plnili různé úkoly, které je vedli ke spolupráci v rámci družstva i mezi družstvy navzájem. Hra vrcholila bitvou se skřety a následným dosažením „Hradu“ resp. kaple Anděla Strážce, kde byli všichni králem pasováni na rytíře. Po návratu do klubovny jsme s dětmi ještě probrali témata vítězství, pomoc, obětování za druhé a to i v kontextu Bible.

Po nedělním obědě už následovalo jen nepopulární balení, úklid a cesta vlakem domů. Všichni jsme byli po víkendu unavení, ale troufám si říct i spokojení, že se akce povedla a s pomocí Boží bychom rádi podobný pobyt připravili i na podzim.