Biblické verše pro rok 2023

Sbor Marek 14, 36 Abba, Otče, tobě je všecko možné; odejmi ode mne tento kalich, ale ne, co já chci, nýbrž co ty chceš.“
Staršovstvo Ž 146,2 Hospodina budu chválit po celý svůj život, svému Bohu zpívat žalmy, co živ budu.
Zpěváci Ž 103,2 Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní!
Besídka Ž 19,5 Kéž se ti líbí řeč mých úst i to, o čem rozjímám v srdci, Hospodine, má skálo, vykupiteli můj!
Pulec Ž 146,2 Hospodina budu chválit po celý svůj život, svému Bohu zpívat žalmy, co živ budu.
Rybka Ef 4, 26-27 Hněváte-li se, nehřešte.‘ Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce a nedopřejte místa ďáblu.
Rybička 2 Tim 1,8a Nestyď se tedy vydávat svědectví o našem Pánu.
Mládež 2 Kor 7,1a Očisťme se od každé poskvrny těla i ducha a přiveďme k cíli své posvěcení v bázni Boží.
Skleněnka Ž 106,1 Haleluja. Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné.
Gospel 2 Tim 1,8a Nestyď se tedy vydávat svědectví o našem Pánu.
Technika Nahum 1,7 Hospodin je dobrý, je záštitou v den soužení, zná se k těm, kteří se k němu utíkají.
Anonymní otcové Job 11, 13+17b Jestliže teď napravíš své srdce a vztáhneš své ruce k Bohu , …  chmury obrátí se v jitro.
Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

1 komentář: Biblické verše pro rok 2023

  1. Jitka Zobačová napsal:

    Děkuji, Johne, krásné. Ve Čtení pro tento den je verš z Přísloví: Prosazovat spravedlnost a právo je před Bohem výbornější než oběť. ( Př 21/3). Napadá mne k tomu ještě jiný verš : Milosrdenství chci a ne oběti. Přeju si, ať se nám obojí daří. ( Veršík jsem nestihla, ještě jsem se po Novém roce za vámi nedostala. Tak se mějte moc hezky.)
    Jitka Zobačová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *