Kontakty:

telefon: 478 048 533

mail: decin@cb.cz

Kontaktní osoba: Karel Hůlka, kazatel sboru

Číslo účtu Sboru Církve bratrské v Děčíně: 920399309/0800