Kontakty:

telefon: 478 048 533

mail: decin@cb.cz

Číslo účtu Sboru Církve bratrské v Děčíně: 920399309/0800