O Kristu: „jenž byl vydán pro naše přestoupení a vzkříšen pro naše ospravedlnění.“

4/2021
Podle Římanům 4,16-25 ze čtvrtka 29.4.2021 na Youtube, Spotify i jako text.

Setkání Vzkříšeného Pána a apoštola Petra

4/2021
Podle Janova evangelia 21,15-22 z neděle 25.4.2021. Záznam najdete na Youtube a text můžete stáhnou ZDE.

Spravedlnost z víry

4/2021
Podle Římanům 3,21-28 - výklad najdete na Youtube, Spotify i zde jako text.

Neděle 18.4.21

4/2021
Opravený a zkrácený záznam z bohoslužby s kázáním podle Janova ev. 20,1-18 (Učedníci a Marie Magdalská u prázdného hrobu) najdete na Youtube a jako ... čti dál

Víme, co je hřích?

4/2021
Setkání nad Písmem ve čtvrtek 15.4. bylo věnováno velice těžkému a temnému tématu z úvodu listu Římanům a to tématu hříchu, Shrnutí v audiu najde ... čti dál

Celocírkevní online bohoslužba

4/2021
Na tuto neděli je opět plánována online celocírkvení bohoslužba a také jsme pozváni v neděli večer ke společným chvalám Božím na téma "Důvěra". ... čti dál

List Římanům, 1. Milováni Bohem

4/2021
Tento čtvrtek 8.4.21 jsme zahájili sérii výkladů stěžejních témat, která nalezneme v listu Římanům. Záznamy online schůzky najdete na sborovém Youtube, ... čti dál

Neděle Vzkříšení 4.4.21

4/2021
Záznam bohoslužby, která byla přenášena z Teplic najdete na Youtube sboru, Text kázání o cestě učedníků do Emauz podle Lk 24,13-35 je také ke stažení. ... čti dál

Neuveď nás v pokušení... (čtvrtek 1.4.21)

4/2021
Nabízíme zastavení nad poslední prosbou Modlitby Páně "Neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého". Opět na Youtube, Spotify, Facebooku ... čti dál

Za nedělí Květnou 28.3.21

3/2021
Zveřejňujeme záznam živého vysílání na Youtube a textovou verzi kázání.