Kdo jsme?

Image

Kdo jsme?

Jsme otevřeným společenstvím lidí všech generací, kteří s Bohem navázali osobní vztah a chtějí ho společně rozvíjet a napomáhat v navazování tohoto vztahu těm, kdo jej nemají.
Jsme křesťané tzn. věříme a poznali jsme, že Bůh stvořil člověka z lásky a pro lásku. Miluje nás a má pro život každého člověka záměr a jedinečné místo ve svém příběhu. Všichni bez rozdílu jsme zváni do vztahu lásky a přátelství s Bohem skrze víru v Ježíše Krista. Jsme přesvědčeni, že není nic důležitějšího, než toto pozvání osobně přijmout.
Image

Proč jsme?

Posláním našeho společenství je milovat a inspirovat k lásce - milovat Boha a druhé jako sami sebe. Jsme lidmi, kteří se setkali s Boží láskou a touží ji dále poznávat, prožívat a předávat. Tím inspirovat ty, kdo Boha neznají, k touze poznat Ho a ty, kdo Boha znají, k touze poznat Ho ještě více.
Image

Čemu věříme?

Věříme v Ježíše Krista jako Božího Syna a svého zachránce, přijímáme Bibli za hlavní měřítko víry, učení i života….

Vidíme svůj úkol ve vyznávání křesťanské víry, ve vedení k této víře, ve vytváření společenství věřících a v praktické pomoci potřebným lidem.


Více informací o Církvi bratrské v ČR najdete zde.
Copyright © 2018 CB Kolín | Made with in Trutnov by eStation.cz