„Pojďte ke mně, všichni upracovaní a obtěžkaní, a já vám dám odpočinout.“

(evangelium podle Matouše)

kriz

Jsme obyčejní lidé všeho druhu a všech generací, které spojuje víra v Ježíše Krista a proto se rozhodli, že ho budou následovat.

Jsme součástí Církve bratrské a hlásíme se k základním křesťanským vyznáním, k dědictví české i světové reformace a k evangelikálnímu hnutí s důrazy na význam Kristovy oběti, Bibli jako normy pro život, učení a víru, osobní obrácení  a evangelizaci.

Jsme otevřené společenství  a proto rádi mezi sebou vítáme každého a to jak na nedělním shromáždění, tak i na dalších našich setkáních. Rádi bychom se podíleli na předávání dobré zprávy  o Ježíši Kristu ukřižovaném a vzkříšeném, kterou vnímáme jako aktuální a naléhavou.

Nejsme jediní křesťané a jediná církev a nejsme bezchybní a dokonalí a rádi spolupracujeme s ostatními křesťany z různých církví a denominací, se kterými nás pojí alespoň základní starokřesťanská vyznání.

Scházíme se v Domě s pečovatelskou službou (DPS), Sídliště U Cukrovaru 1171, Kralupy n. Vlt., k pravidelnému nedělnímu shromáždění.

Na nedělním shromáždění od 10:30-12:00h zpíváme křesťanské písně, modlíme se, nasloucháme kázání a výkladu Písma a slavíme Večeři Páně. Během shromáždění máme připravený program pro děti.