Stavba městečka dětmi od 6 do 12 let

Landprojekt Giraltovce

Hoci bola polovica augusta a väčšina škôl ešte odpočívala, ZŠ  v našom meste bola plná života. V týchto dňoch od 15. -18.augusta tu prebiehal už po druhý krát v Giraltovciach Landprojekt. Čo bolo jeho  náplňou? Hlavnou úlohou zúčastnených bolo  postaviť Legomestečko. Je to mestečko so základom 8 x 3,5 m v  tvare kríža  ako hlavného symbolu kresťanstva. K dispozícii sme mali objemovo jedno kombi auto  plné  lega, ktoré vlastní Cirkev bratská v Čechách a prepožičiava ho. Toto množstvo lega putujúce po Čechách a Slovensku deti premenili na svoje LEGOMESTEČKO. Práca trvala 4 odpoludnia. Deti postavili domy, veže ,autá, lietadlá, lode a mnoho ďalších vecí. Stavali sa sety presne podľa návodu, ale aj stavby a dopravné prostriedky podľa vlastnej fantázie. Naozaj bolo načo pozerať  a následne potom aj s čím sa pohrať. Výtvory, ktoré deti urobili mohli  obdivovať aj rodičia.

Okrem tvorivej práce s legom, mali deti možnosť poznávať príbehy starovekých biblických miest. Objavili  sme Babylon a jeho vežu, Jericho a Jeruzalem. Deťom  sme sa snažili primeraným spôsobom cez tieto príbehy vysvetliť  biblické pravdy. Sú to princípy  platné stále a môžu sa stať aj v dnešnej dobe základom života, lebo Božie slovo je pravda.  Na Landprojekte sa  schádzalo denne od 40 až do 70 detí. Tešíme sa zo spoločne prežitého času.

V závere patrí poďakovanie pánovi Petrovi Kimák-Fejkovi, riaditeľovi ZŠ, ktorý nám na túto akciu ponúkol priestory v škole. Aj vďaka týmto  priestorom sme mohli pracovať s toľkými deťmi. Ďakujeme aj všetkým rodičom, ktorí prišli so svojimi deťmi a stavali spolu s nimi a aj všetkým ostatným, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli.
Fotografie z Landprojektu môžete nájsť na stránke: www.cbhermanovce.sk