Stavba městečka dětmi od 6 do 12 let

Tři dny a tisíce kostiček a vzniklo město z lega

Na začátku stálo v místnosti budovy sboru Církve bratrské v Rakovníku jen několik prázdných stolů. Po třech dnech tu však vzniklo celé velké městečko ze stavebnice Lego, na jehož stavbě se podílelo kolem třiceti dětí. Včera se na jejich dílo mohla přijít podívat i veřejnost. Na stolech vyrostly domy, kolem kterých kroužila silnice i železnice. Největší zájem byl mezi „staviteli“ právě o budování kolejí a sestavování vagónů. Děti nese-stavovaly jednotlivé kostky jen podle návodu od výrobce, ale také mohly zapojit fantazii. K dispozici měly krabice s kostkami navíc.
Kolik kostiček celá stavebnice má, se nikomu spočítat nepodařilo. Jde o tisíce dílků. (red)

MF DNES, pondělí 6.2.2012, str. 4