Stavba městečka dětmi od 6 do 12 let

Landprojekt

Hoci bola polovica augusta a väčšina škôl ešte odpočívala, ZŠ v našom meste bola plná života. V dňoch od 15. do 18. augusta sa v Giraltovciach už po druhýkrát konala akcia s názvom Landprojekt a škola bola miestom, kde sa tento raz všetko odohrávalo. Čo bolo náplňou Landprojektu? Hlavnou úlohou zúčastnených bolo postaviť Lego mestečko. Je to mestečko so základňou 8x3,5m v tvare kríža ako hlavného symbolu kresťanstva. K dispozícii sme mali jedno kombi auto plné lega, ktoré vlastní Cirkev bratská v Čechách a prepožičiava ho. Toto množstvo lega putujúce po Čechách a Slovensku deti premenili na svoje LEGOMESTEČKO. Práca trvala 4 odpoludnia. Deti postavili domy, veže, autá, lietadlá, lode a mnoho ďalších vecí. Stavali sa sety presne podľa návodu, ale aj stavby a dopravné prostriedky podľa vlastnej fantázie. Naozaj bolo na čo pozerať a následne potom aj s čím sa pohrať. Výtvory, ktoré deti urobili, mohli obdivovať aj rodičia.

Okrem tvorivej práce s legom mali deti možnosť poznávať príbehy starovekých biblických miest. Objavili sme Babylon a jeho vežu, Jericho a Jeruzalem. Deťom sme sa snažili primeraným spôsobom cez tieto príbehy vysvetliť biblické pravdy. Sú to princípy platné stále a môžu sa stať aj v dnešnej dobe základom života, lebo Božie slovo je pravda. Na Landprojekte sa schádzalo denne od 40 až do 70 detí. Tešíme sa zo spoločne prežitého času.

V závere patrí poďakovanie Petrovi Kimák – Fejkovi, riaditeľovi ZŠ, ktorý nám na túto akciu dal k dispozícii priestory v škole. Aj vďaka týmto priestorom sme mohli pracovať s toľkými deťmi. Ďakujeme aj všetkým rodičom, ktorí prišli so svojimi deťmi a stavali spolu s nami a aj všetkým ostatným, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli. Fotografie z tejto akcie nájdete na stránke www.cbhermanovce.sk

Ľubomír Krupa

Zdroj: Spravodajca mesta Giraltovce