Stavba městečka dětmi od 6 do 12 let

Landprojekt v Opavě

Žáci opavské pobočky Církevní základní školy svaté Ludmily se scházeli po tři odpoledne, aby spolu postavili LEGOměsto. Do společného díla se zapojilo více než 90 žáků školy, stavělo se každý den od čtvrtku 8. do soboty 10.prosince vždy tři hodiny, pracovalo se ve skupinkách, vedoucími a pomocníky mladších stavitelů byli žáci druhého stupně. Vznikaly nejrůznější stavby jak podle plánků, tak i podle fantazie. Na vše dohlížel hlavní architekt města pan Hynek Závorka. Postaveny byly dva obrovské mrakodrapy, přístav, nádraží, policejní a hasičská stanice, spousta lodí, letadel, automobilů a jiných dopravních prostředků, mnoho obchodů, domů, ale i tank jako památník II.světové války, socha panny Marie, hřbitov, několik kostelů, vesmírná plavidla, majáky, Vítězný oblouk, hořící dům, bazén, nechyběl ani vánoční stromeček, bankomat, obchody a mnoho dalších zajímavých staveb. Celé město bylo postaveno na základně 8 x 4 metry ve tvaru kříže - jako symbolu Boží lásky. Při nedělním slavnostním otevření si jej přišlo prohlédnout velké množsvtí rodičů, kamarádů a známých. Landprojekt se konal ve spolupráci s Církvi bratrskou a poděkování patří hlavnímu vedoucímu panu Nathanu Beck.

Marie Šoltisová