Stavba městečka dětmi od 6 do 12 let

Great Western Lego Show 2012

Video: 
See video