Stavba městečka dětmi od 6 do 12 let

Lego World 2012 Kodaň

Video: 
See video