Stavba legového městečka dětmi od 6 do 12 let

Legoprojekt konečně i ve Zlíně, 400 tisíc kostiček Lega využijí děti k vybudování městečka