Stavba legového městečka dětmi od 6 do 12 let

Unikátní Legoprojekt

V minulém týdnu se několik dětí z naší školy účastnilo unikátní akce – LEGOPROJEKTU, který pořádala Církev bratrské v Bystrém. Během tří dnů stavělo Lego městečko téměř 60 dětí, každý den jich přišlo skoro 40. Děti měly za úkol z jedné z nejoblíbenějších dětských hraček - LEGA - postavit během tří dnů městečko o rozměrech 8 x 3,5 m. Stavěly za pomoci instruktorů jak podle vlastní fantazie, tak i podle různých návodů.
Ač to zní neuvěřitelně, nejednalo se o žádnou komerční aktivitu, nýbrž o dobrovolnický projekt, který mají děti zdarma a který má podporovat a rozvíjet dětskou fantazii a kreativitu. Celá sada lega obsahuje odhadem několik set tisíc kostiček a její cena převyšuje půl milionu korun. Mnoho dětí i s rodiči potom navštívilo rodinnou nedělní bohoslužbu, jejímž hostem byl také starosta Bystrého pan Václav Drašnar. Děkujeme pořadatelům za skvělou akci :-)

Foto: http://www.trivium.cz/view.php?cisloclanku=2010090005