Pojďte dále - kudy k nám (mapa)

O nás

English Camp 2023Kdo jsme

Kdo jsme ? Jsme skupinou lidí, kteří společně vyznávají víru v Ježíše Krista. Věříme, že Bůh není pouhým výplodem lidské fantazie. Ale že je naším Stvořitelem a že má moc měnit lidské životy.

Kdo jsme ? Naše nevelké společenství (20-30 lidí) je složené převážně z mladých rodin s dětmi. Ale jsme vděční za lidi všech generací, kteří nás mohou obohacovat. Pravidelně se scházíme, abychom společně tuto víru sdíleli v osobních zkušenostech a modlitbách. Abychom volali v modlitbách k Bohu o pomoc. Abychom chválili Boha písněmi a mohli se i navzájem povzbudit a potěšit.

Snažíme se být rodinou, ve které slouží jeden druhému a která zůstává otevřená svému okolí.

Každý je zván na pravidelná shromáždění (viz Sborový týden), kde vedle biblického výkladu zní zpěv za doprovodu hudebních nástrojů. Je zde také prostor pro sdílení osobních zkušeností s vírou v běžném životě. Pro otázky, modlitby i pro souběžný program pro děti.


Nadcházející události

Zobrazit všechny události

Aktuální kázání

Zobrazit všechna kázání