nám. Republiky 400, 277 11 Neratovice
603 868 798 (kazatel Tomáš Grohman)
neratovice@cb.cz

Pomoc utečencům z Ukrajiny

Poznejte nás a naši víru - Zveme vás do naší církve