Základní informace o ELIM Ostrava, spolek

ELIM Ostrava, spolek je nezisková organizace, jejímž posláním je péče o celého člověka, o jeho duchovní, duševní i materiální potřeby v souladu s křesťanskou etikou.

Činnost spolku

  • poskytování volnočasových aktivit pro děti a mládež, rodiny s dětmi a seniory
  • pomoci potřebným lidem, především seniorům, zdravotně postiženým a dětem z dysfunkčních rodin
  • pomoci osobám ohroženým sociálním vyloučením

ELIM Ostrava, spolek  má právní subjektivitu. Řídí se pravidly pro spolky dle nového občanského zákoníku.

Sídlo: 28. října 148, 70200 Ostrava 2

Číslo účtu:  7896923001 / 5500 (účet u Raiffeisenbank a.s.)

ELIM Ostrava, spolek má tyto orgány:

  • členské shromáždění a výbor

Členy výboru jsou:

  • Ing. Alena Blažejová – předseda výboru
  • Jaromír Kutý – vedoucí klubu seniorů
  • Jarmila Kutá
  • Libuše Bukáčkova – hospodář
  • Ing. Martin Lepík – vedoucí Klubu mládeže Ostrava Poruba.

ELIM Ostrava, spolek v současné době provozuje Klub seniorů Elim Ostrava a klub mládeže Yetti v Ostravě Porubě.

 Činnost klubu seniorů podpořili v roce 2022:

Statutární město Ostrava 

Církev bratrská Ostrava