Burza nápadů

Podělte se s námi o své osvědčené nápady a materiály pro práci s dětmi.
Máte-li materiál, obrázek, recenzi nebo nějaký text, který bychom zde mohli uveřejnit, budeme rádi, když nám jej zašlete prostřednictvím tohoto formuláře. Vyplňte prosím popis materiálu a kategorii, do kterého byste jej zařadili. Nebo můžete svůj nápad poslat na deti@cb.cz
Děkujeme.

Modlitební prosby z konference pracovníků s dětmi z roku 2008

Tyto prosby se sešly na konferenci a tak se za sebe vzájemně modleme, abychom se potom zeptat, jak na to Bůh odpověděl.


CB Kutná hora - Nové rozhoření se pro Pána Ježíše, za další pracovníky s dětmi.

CB Bratislava -Za syna Jonáša Ciesara-o předložení jeho života(po rakovině mu funguje jen jedna ledvina a to jen na půlku-lékaři mu dávají 2 roky života). -Též za nové pracovníky s dětmi.

CB Horní Krupá - Sehranost týmu, za nové děti a jejich vedení.

CB Bohumilice - Více dětí, nové akce, lepší pochopení sboru pro práci s dětmi.

CB Hradec Králové - Za rodiny, kde děti vyrůstají, aby Pán Ježíš Kristus byl tím nejdůležitějším, aby děti našich sbory zvládly tlak dnešní doby a aby se učily znát Boží slovo, za správný výběr kamarádů.

CB Nové Město nad Metují - Za dobrou komunikaci mezi učiteli a rodiči, za učitelky v besídce - aby se změnila struktura besídky.

CB Litvínov - Za znovuzrození dětí, za dostatek vzorů ve sborech, zejména mužů, za dostatek mužů v nedělkách.

CB Prostějov - Vzniká potřeba mládeže a vedoucího pro ni.
- Hledání nového kazatele pro sbor.
-Pracovníci ve službě dětem venku, besídka, divadélko, kde je jejich místo či poslání?

CB Praha 1, Soukenická - Za dorůstající besídkové děti nevěřících rodičů-aby se Pánu Bohu neztratily (když nemají příklad v rodině).

CB Brno, Královo pole - Za další pracovníky-pastýře, kteří by měli otevřené srdce pro děti.

CB Letovice -Za nové pracovníky i nové děti.
- Za plánovanou misijní akci - Sobotní setkávání na hřišti a letní týdenní misii s holandskými Atlety v akci: Aby měli děti zájem přijít, otevřenost srdcí dětí, moudrost při rozhovorech, tolerantnost rodičů.
- Udržení odstupu dětí od nevhodných filmových a televizních pořadů.
- Za plánované obnovení dorostových setkání (nyní se dorost
neschází, málo dětí). Od září "Znovuvzkříšení".

CB Zlín - Za rodiče, aby byli dobrým příkladem v každodenním životě s Pánem Bohem.

CB Bystřice - Za nové děti a moudrost.

CB Křídla - Probuzení v ČR, aby povstala mladá generace, nenechala se zlákat touto dobou a tím, co nabízí dnešní svět.
- Za lásku, milost a trpělivost k dětem.

CB Ostrava - Křesťanské akce, služba ve školách (ZŠ, gymnázia) - ředitelé. Učitelé jsou nepřístupní slyšet něco o víře. Někdy i rodiče brání přistupovat na křesťanské akce.
- Návštěva besídek a dorostu, aby rodiče dobře usoudili, který kroužek nebo zájmová činnost je důležitější pro život.

CB Kyjov - Za děti z křesťanských rodin, aby ze sborů neodcházely, ale uměly v nich zůstat a pracovat.
- Za akce pro děti ze sboru a jejich kamarády "PÁRTY"
- Za rodiče dětí a jejich křesťanskou výchovu.
- Duchovní růst dětí ve sboru.
- Touhu poznávat Krista - radost.

CB Stará Turá - Letní tábor pro děti.

CB Třebíč - Za vlastní prostory pro sbor.

CB Brno, Kounicova - Za sílu a dostatek trpělivosti pro pracovníky i za nápaditost.
- Za to, aby děti chodily radostně do besídky a chtěly znát PJ.

CB Česká Třebová - Projevit pravdivou lásku.

CB Bystré - Aby se děti nejen učily znát Bibli, ale směly zaslechnout hlas Pána Ježíše
- Za dospívající děti.

CB Brno-Betanie - Aby děti odevzdaly svůj život Bohu a došly ke křtu.
- Za učitele, aby se přidali další do nového týmu, abychom měli všichni povzbuzení a duchovní vedení.

CB Havlíčkův Brod - Za nevěřící rodiče dětí
- Za lásku v naší motivaci, za dobrý program pro děti.

CB Žižkov - Za děti z rozvedených rodin a jejich rodiče
- Další spolupracovníky s dětmi, za děti, které přišly.
- Moudrost, změně a pomoc ve službě sboru.

BJB Brno - Děti a dorost - za jejich rozhodnutí a uvěření v Pána Ježíše Krista, za mezigenerační vztahy.

ELIM Písek - Za další pracovníky s dětmi.