Landprojekt - stavba města z Lego® kostiček o rozměru 8 x 3,5 metru. Společně s dětmi od 6 do 12 let vymyslíme a postavíme báječné město ve třech dnech. Čtvrtý den jej ukážeme všem. Legoprojekt podporuje dětskou kreativitu a ukazuje na důležité životní principy prostřednictvím biblických příběhů.

Děti jsou darem od Boha. To je důvod proč pro ně chceme to nejlepší. Má to cenu je podporovat v jejich životních zápasech.

Každý pracovník potřebuje místo, kde může načerpat. Snažíme se, aby takovým místem byla každoroční konference pro pracovníky s dětmi. Inspirace, nové podněty a nápady, modlitby, společenství s dalšími služebníky – to je něco, co se dá jen těžko nahradit…

Každý pracovník potřebuje místo, kde může načerpat. Snažíme se, aby takovým místem byla každoroční konference pro pracovníky s dětmi. Inspirace, nové podněty a nápady, modlitby, společenství s dalšími služebníky – to je něco, co se dá jen těžko nahradit…

Rodičovství chce odvahu a velké povzbuzení. Konference pro rodiče bývají dobrou zastávkou pro ty, kteří chtějí dobře budovat rodinu a hledají inspiraci a povzbuzení pro výchovu vlastních dětí. A děláme to i tak, že se kvalitně postaráme o děti rodičů, kteří na konferenci dorazí.

Rodičovství chce odvahu a velké povzbuzení. Konference pro rodiče bývají dobrou zastávkou pro ty, kteří chtějí dobře budovat rodinu a hledají inspiraci a povzbuzení pro výchovu vlastních dětí. A děláme to i tak, že se kvalitně postaráme o děti rodičů, kteří na konferenci dorazí.

Děti nás dokáží vždy překvapit. Překvapením pro mnohé může být to, že misie neznamená jen rovníkovou Afriku, ale že jsou to všechna místa, kam nás Bůh postavil – ať už to je rovníková Afrika nebo městečko v Česku.

Burza nápadů

Podělte se s námi o své osvědčené nápady a materiály pro práci s dětmi.
Máte-li materiál, obrázek, recenzi nebo nějaký text, který bychom zde mohli uveřejnit, budeme rádi, když nám jej zašlete prostřednictvím tohoto formuláře. Vyplňte prosím popis materiálu a kategorii, do kterého byste jej zařadili. Nebo můžete svůj nápad poslat na deti@cb.cz
Děkujeme.

O nás | Představení a vize Dětského odboru

Dětský odbor je jmenován Radou Církve bratrské. Naším posláním je rozvíjet službu mezi dětmi v České republice. Pokud máte nějaký nápad, čím by Vám mohl Dětský odbor pomoci, neostýchejte se na nás obrátit. Rádi zvážíme každou připomínku či podnět. Jsme tu pro Vás.

Kontakt: deti@cb.cz, tel. 389 771 874 nebo 721 148 814, skype: pavel.fer
Dětský odbor
Soukenická 15
Praha 1
110 00

číslo účtu: 2900230978/2010, variabilní symbol 202020 - více zde

 

Pavel Fér

Pavel Fér, předseda Dětského odboru - Od šedesátých let jsem vyrůstal na Kladně ve sboru CB, kde jsem ve 14. letech vydal svůj život Pánu Ježíši Kristu. Původně jsem byl povolán ke službě v dorostu a mládeži, poté i k plné kazatelské službě. Prošel jsem sbory v Trutnově, Litomyšli, Horní Suché. Naposledy jsem zakotvil v rodišti M. J. Husa. Pán mi daroval nejprve manželku Jaroslavu a pak i šest dětí. Daniele, Kateřinu, Timotea, Lydii, Alžbětu a Benjamina. Jelikož Pán Bůh nejednou povolává ke svému dílu ty, kdo se na to nehodí, byl jsem nejprve přizván k práci v Dětském odboru a pak, po odchodu R. Neumanna, k jeho předsednictví. 

Kontakty: pavel.fer@cb.cz, tel. 389 771 310

 

Daniel Fér - Narodil jsem se v rodině kazatele CB Pavla Féra. K práci s dětmi jsem se prvně dostal na dětském táboře Trnávka 1999, kde mi, jako nejstaršímu ze skupiny, byla svěřena role pomocníka vedoucího. Tam jsem se taky definitivně rozhodl, že chci žít život podle Pána Ježíše Krista. Do práce s dětmi jsem se více zapojil později v Horní Suché jako vedoucí besídky a nízkoprahového klubu. Od střední školy jsem chtěl být učitel. Vystudoval jsem učitelství pro SŠ a II. stupeň ZŠ na Ostravské univerzitě a Jihočeské univerzitě s aprobací občanská výchova, křesťanská výchova a etická výchova. Nyní pracuji na plný úvazek jako misionář v Dětské misii. Baví mě připravovat zajímavé programy a jednoduše vysvětlovat složité věci. Rád jsem ale taky sám, když vyrážím do přírody u nás, na Slovensku, Ukrajině, Černé Hoře, Slovinsku apod. Chtěl bych pomáhat dětem vyrůstat ve zralé křesťany, kteří "vědí komu uvěřili" (2. Timoteovi 1,12), mou modlitbu vyjadřuje Filipským 1,9-10.

 

Klára Heczková -  Pastor pro Dětskou službu v CB Písek  - Elim. Svoje  povolání do služby prožila v 17-ti letech, kdy několik lidí ze sboru zatoužilo zvěstovat evangelium nejen sborovým dětem, ale také vyjít do ulic a zvát ke Kristu další kluky a holky. V té době sloužila v besídce a pak se k tomu přidaly kluby, které byly právě pro děti z nevěřících rodin. Pán Bůh žehnal v této službě a tak mohla prožívat Boží vedení  jako vedoucí v Awaně, besídkách, klubech a dorostu, tři roky byla v týmu vedoucích mládeže. Po narození dcery Ráchel a Jenifer  jasně viděla, že je nutné začít sloužit i rodičům dětí a jako maminka na mateřské dovolené se zapojila do služby ženám. V jejím životě ale byly i chvíle, kdy prožívala úplné vyčerpání a bolest z toho, jak hřích ničí životy a právě tehdy se učila, co to znamená skutečná důvěra v jediného Boha. Po ukončení roční stáže při Křesťanské Akademii mladých prožila povolání pro práci s vedoucími a toto zůstává stále i jako její hlavní náplň práce. Ve spolupráci s místním sborem pořádá různé kurzy a pobyty pro pracovníky s dětmi, příměstské tábory s angličtinou pro děti, letní tábory,..

Její  touhou je vidět kluky a holky jako „malé, ale silné učedníky“ Krista a zároveň vedoucí a učitele, kteří pomáhají rodičům ve vedení dětí k Bohu.

Její srdeční záležitostí  je Uganda, kde se zúčastnila misijního výjezdu.

 

Radomír KalenskýRadomír Kalenský - Znovuzrození prožil ve svých 28 letech společně se svou manželkou Dášou při stavbě modlitebny na Staré Turé 12. 7. 1983. Krátce poté prožil hluboké osobní povolání pro celoživotní práci s dětmi, s nimiž začal aktivně pracovat nejprve v besídce a později také i v dorostu v CB Pardubice.
Po studiích na ČVUT v Praze působil deset let v Ústavu pro výzkum radiolokace ÚVR Opočinek u Pardubic, pak čtyři roky jako učitel na střední škole elektrotechnické SPŠE Pardubice, odkud jej Pán Bůh v jeho 40 letech povolal do celocírkevní služby tajemníka pro dorost CB. Byl ordinován za kazatele CB. Se svými spolupracovníky systematizoval práci dorostů v CB a založil Dorostovou unii. Současně se službou v DU začal v roce 1998 zkoumat možnost rozvinout více službu pro mladší školní děti nad rámec nedělních škol formou Awana klubů. V roce 2002 předal náčelnické křeslo v DU svému nástupci a začal se na plný úvazek věnovat Awana klubům. Stal se misionářem dětské mezinárodní neziskové organizace Awana International v ČR. Společně se svou věrnou ženou a spolupracovnicí Dášou založili celkem přes dvacet Awana klubů v pěti denominacích ČR a sedm klubů na Slovensku. Ve svém domovské sboru CB Pardubice zároveň slouží jako hlavní vedoucí Awana klubu a místopředseda staršovstva. Působí také jako učitel katechetiky na katedře praktické teologie ETS Praha. Je ženatý, otec čtyř dospělých dětí Honzy, Štěpánky, Janky a Radka.

Kontakt: radomir.kalensky@cb.cz

 

Dáša Kalenská – vyrůstala jsem v nevěřící rodině, ale krásné rodině, spolu se 4 sourozenci. Díky výchově v moudrosti a lásce, kterou mi dávali prarodiče a rodiče, jsem si do života odnesla bonus, který mi byl velkou pomocí při výchově a práci s dětmi. Moje maminka měla doma mikrojesle, a protože jsem jí musela s péčí o děti pomáhat, tak jsem získala úžasnou praxi, kterou jsem později s vděčností využívala. Nejprve s vlastními čtyřmi dětmi - dnes již dospělými. Pak se svěřenými dětmi v besídce, se kterými jsem krátce po svém obrácení v r. 1983 začala ve sboru CB Pardubice pracovat. Od roku 2000 jsem vedle besídky pracovala s dětmi v klubu Awana. Před půl rokem mi Bůh daroval vnučku Emičku a já poznávám, jak krásná je role babičky. Dá se říci, že mě děti provázejí celým životem a budu Bohu vděčná, pokud v něm s dětmi budu i v mých dalších letech. Svoji službou v Dětském odboru chci přispět k tomu, aby přibývalo srdcí otevřených k dětem a lidí, kteří budou usilovat o to, aby děti skrze lásku a život nás dospělých mohly poznávat Boží lásku a setkat se s milostí zjevenou v Kristu Ježíši.

 

Marta Skalická

Marta Skalická - Jsem vdaná a máme jedno dítě (dceru Věru). Jsem zaměstnána v české softwarové firmě jako dokumentaristka - to znamená, že píšu "návody" k počítačovým programům.
Jsem členkou sboru Církve bratrské v Praze 1 v Soukenické, kam chodím odmalička. Zde jsem už v dětství poznala Pána Ježíše jako svého osobního Spasitele a později jsem zde v mládežnickém věku prožila Boží povolání do služby.
Asi deset let jsem se věnovala práci v dorostu, kde jsem nejprve zůstala jako pomocnice a později jsem v něm pracovala jako jedna z vedoucích. Potom jsem nějakou dobu učila v besídce nejstarší děvčata. Po sametové revoluci jsem společně s několika bratry v našem sboru začala učit náboženství a vlastně kvůli tomu jsem dálkově vystudovala ETS. Nyní nadále vyučuji v našem sboru náboženství (to znamená např. katechismus a něco málo z církevních dějin). V posledních letech mám také na starosti celou práci besídky a náboženství v našem sboru.
Velmi mi leží na srdci, aby besídka i vyučování náboženství byly pro děti srozumitelné, jasně jim ukazovaly Boží pravdy na základě Bible, ale aby tyto pravdy nebyly předkládány pouze jako teorie, ale naopak jako něco, co má aplikaci i pro běžný život dětí a co může měnit naše životy. Také vidím jako velmi potřebné, aby práce s dětmi měla dlouhodobější koncepci.

Kontakt: marta.skalicka@soukroma.cz


Jiří Šustr - spolu se svými čtyřmi sourozenci vyrůstal od dorostového věku v Jednotě bratrské v České Lípě. Ještě na základní škole přijal Ježíše jako svého Spasitele a pozval ho do svého života. Po studiu na stavební průmyslovce se jako vedoucí o svých posledních prázdninách potkal na jednom dětském křesťanském táboře se svou budoucí manželkou, se kterou má dvě děti. Syna Viktora a dceru Barboru. Po studiu absolvoval povinnou základní vojenskou službu u Hradní stráže v Praze, kde poté zůstal jako voják z povolání. V té době začal sloužit se svou manželkou v dorostu CB Kolín. Pořádal tábory a společné víkendy s dalšími dorosty. Po čase vyměnil uniformu za pracovní helmu stavbyvedoucího v menší firmě a ke službě v dorostu přibral také službu v dětském klubu. Při další výměně zaměstnání, kdy nastoupil jako stavební technik na vojenské letecké základně, dostal od Romana Neumanna dočasně na starost také Legoprojekt. V současné době má Landprojekt na starosti již několik let. A protože má doma Lego® kostky a stavebnice úplně všude, pomáhá v Dětském odboru zakládat další misijní kluby s Lego®kostkami v dalších sborech CB. Je velkým propagátorem této stavebnice jako výborného misijního nástroje.


 

Nicole Valeš - pocházím z Německa, ale od prosince 2012 žiji se svým manželem Jiřím (vikář v CB Frýdlant nad Ostravicí) v České republice. 
Poznali jsme se na teologickém semináři St. Chrischona u Basileje ve Švýcarsku. Po studiu teologie jsem pracovala jako referentka pro děti a mládež. 
Jsem jedna z těch, kdo nepochází z klasické křesťanské rodiny. Od jedné kamarádky jsem, ale byla pozvána do nedělní besídky a do dorostu, kde jsem také ve svých 12 letech uvěřila. I proto mám na srdci misijní práci s dětmi. J

 

 

Chtěli bychom podpořit služebníky mezi dětmi na několika úrovních.

Vize DO

 

 1. Péče o učitele: Věnovat se učitelům, kteří o to mají zájem
  • Poradenství (být k dispozici) - možná podle regionů
  • Osobní kontakty - podle regionů (případně kdo ke komu má blízko)
  • Povzbuzení těch, kterým se nedaří
  • Kontaktování pracovníků mezi dětmi v naší církvi
 2. Pomoc vedení církve: Věnovat se kazatelům a staršovstvům
  • Motivovat, aby nenechali pracovníky s dětmi sami (besídka nesupluje rodinu)
 3. Poskytovat informace
  • Informace na www

Anketa

Nyní ve své službě dětem nejvíce potřebuji
Povzbuzení
18%
Materiály
22%
Spolupracovníka
14%
Modlitební podporu
12%
Osobní růst
34%
Celkem hlasů: 125