Každý pátek od 17:30 do 19:00

Každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podobný moudrému muži,
který postavil svůj dům na skále. 
(Matouš 7:24)

Co je to Lavina

Lavina je pro děti od 1. do 5. třídy. Setkáváme se každý pátek od 17:30 do 19:00. Pro děti z Lysé, Dolní Krupé, Rozsochatce a dalších vesnic i měst v okolí můžeme zajistit dovoz na Lavinu, který je třeba předem domluvit s některým z vedoucích. Po Lavině všechny mimokrupské děti odvážíme auty tak, aby se bezpečně dostaly do 19:30 domů.

Schůzky Laviny jsou plné her, soutěží a písniček, jsou doplněny výchovou v oblasti křesťanské etiky a snahou naplnit aktivním a dobrým způsobem volný čas dětí. 

Lavina je rozdělena do dvou skupin podle věku. Každá má svůj program přizpůsobený potřebám dětí. Dohromady se sejdeme na svačině, při zpívání písniček a jednou za čas i na společné části programu. Celá Lavina trvá od 17:30 do 19:00.

Během školního roku pořádáme několik výjimečných akcí, jako třeba víkendové pobyty, Lavinu pro rodiče nebo různé párty. Rovněž se účastníme zajímavých akcí jako je soutěž Biblická stezka, Indiánská válka, nebo celostátní Setkání dorostů či Sborového víkendu. V létě pak máme tábory...

V našem nejbližším okolí jsou i další skupiny jako my. V Havlíčkově Brodě jsou to Mravenci a v Chotěboři Crossroads a  Klub Velryba. V Horní Krupé se pravidelně scházejí i trochu starší děti, které si říkají mládež a naopak trochu mladší skupina besídky. Snažíme se o spolupráci mezi těmito skupinami.

Název Lavina je složeninou ze tří slov: la - láska, vi - víra a na - naděje. Tato tři slova jsou základním mottem naší skupinky.

Lavina je podporována Církví bratrskou v Horní Krupéhtml a je součástí Dorostové unie ČRhtml.

CB Horní Krupá Dorostová Unie
Dorostová unie je občanským sdružením dětí a mládeže, navazujícím na dlouholetou práci dorostových vedoucích při Církvi bratrské. Hlavním posláním Dorostové unie, je vytváření zázemí pro vedoucí a oddíly, ve všech oblastech dorostové činnosti. Zajišťuje vzdělávání vedoucích dětských kolektivů a organizuje zájmové a volnočasové akce.

Díky členství v Dorostové Unii je na našich schůzkách a všech akcích které pořádáme každé dítě pojištěné.

Pokud byste chtěli dostávat informace o plánovaných akcích Laviny emailem, pošlete mail na adresu milos.matejicka@seznam.cz.
Dnes navštívili stránky 2 lidi, celkově už 53492 lidí.

emailadministrace stránek
Stránky Laviny Horní Krupá
Kontakt na administrátora : Milos.Matejicka@seznam.cz
TOPlist