Stavba městečka dětmi od 6 do 12 let

Výlohu obchodu s potravinami zaplnil betlém z lega