Stavba legového městečka dětmi od 6 do 12 let

Kontakty

vedoucí projektu a kontaktní osoba: Roman Neumann

skype: roman.neumann

 

zástupce vedoucího a kontaktní osoba: Jiří Šustr

tel. 728 236 478 (CTS CB)

e-mail: legoprojekt@cb.cz

 

Nyní se prosím s otázkami obracejte na Jiřího Šustra, Roman Neumann je na studijním pobytu mimo ČR.

číslo účtu pro dary 1938904339 / 0800, variabilní symbol 4525

 

administrátor obsahu: Roman Neumann a Jiří Šustr

administrátor webu: dandahorak@atlas.cz.