Stavba legového městečka dětmi od 6 do 12 let

Nejen o legoprojektu na Rádiu 7

Video: