Vyhodnocení dotazníku

Ve čtvrtek 24. září 2015 jsme na různých místech Nového Jičína žádali lidi o zodpovězení dotazníku se šesti otázkami. Odpovědi jsme získali od 108 respondentů a nyní zde přinášíme výsledky.
Grafickou podobu výsledků si můžete stáhnout ve formátu pdf.
1) Myslíte si, že existuje duchovní svět?
78% dotázaných věří, že existuje duchovní svět!

Ano 78 %
Ne 20 %
Nevím 2 %

 

2) Vedete nějaký dialog s duchovním světem?
66% dotázaných komunikuje s duchovním světem

Ne 34 %
Modlitby 32 %
Meditace 12 %
Okultismus 11 %
Jiná náboženství 1 %
Jiné 10 %

 

3) Myslíte si, že existuje peklo?
Polovina lidí nevěří v peklo.

Ne 48 %
Ano 36 %
Nevím 8 %
Peklo je již zde na zemi 6 %
Jiné 2 %

 

4) Jak byste stručně popsal/a Boha?

Něco nad námi 27 %
Křesťanský Bůh 22 %
Energie 18 %
Pozitivní osobnost 13 %
Příroda 8 %
Jiné 12 %

 

5) V čem spatřujete smysl svého života?

Rodina 53 %
Dělat smysluplné věci 17 %
Práce 10 %
Nepřemýšlím nad tím 6 %
Mít se dobře, užít si 5 %
Koníčky 3 %
Jiné 6 %

 

6) Co prospěšného by mohli křesťané udělat pro dnešní společnost?

Sociální práce 35 %
Duchovní opora 17 %
Osvěta, vzdělání 13 %
Přivádět lidi ke spáse 5 %
Nic, jsou zbyteční 5 %
Jiné 10 %
Nevím 15 %

 

Děkujeme všem, kteří nám věnovali svůj čas.