Pravidelné akce

Pravidelná setkávání v našem sboru

Srdečně vás všechny zveme na naše pravidelná shromáždění. Zde naleznete soupis všech pravidelných aktivit pořádaných sborem CB v Ostravě. Odkazy umožňují nahlédnout na tato různorodá setkání a dozvedět se o nich více.

Dny v týdnu Čas Název
Neděle: 8:45 hod. Modlitební chvíle
9:30 hod. Dopolední shromáždění
9:45 hod. Starší besídka
9:45 hod. Mladší besídka
10:45-12:00 hod. Kavárna ELIM
Středa: 13:30-14:00 hod. Kavárna ELIM
14:00 hod. Klub seniorů
www.cb.cz/ostrava/elim
17:30 hod. Posezení u Bible
Čtvrtek: 16:30 hod. Setkání a sdílení u Bible – pro chlapy
Pátek: 9:00 hod. MAMAklub – setkání maminek s dětmi
15:15 hod. Dorost – ARCHA
www.cb.cz/ostrava/archa
18:00 hod. Mládež
www.cb.cz/ostrava/mladez

Zapojujeme se k celocírkevnímu modlitebnímu řetězu:

Připojujeme se k výzvě Církve bratrské a Diakonie CB k modltibám a ke sbírce pro Ukrajinu:

 

Fotky z těchto setkání budou nepravidelně aktualizovány.