KATEGORIE: Osobní svědectví

Osobní svědectví

 • Pastýřský dopis Davida Nováka k počátku školního roku

  29. 8. 2022 | Modlitební předměty, Osobní svědectví

  Milé sestry, milí bratři,

  srdečně Vás zdravím na začátku školního roku 2022–2023. Vzpomínám si, že když jsem před pár měsíci psal pastýřský dopis kvůli začínající pandemii, tak jsem si myslel, že nás na dlouhou dobu nic podobného nepotká a že jako společnost i církev časem najedeme do starých a hlavně relativně poklidných kolejí. Mýlil jsem se a je stále jasnější, že se do starých a klidných kolejí už nevrátíme. Svět okolo nás se „mele“ a leccos z toho začíná stále silněji dopadat i na nás. I proto mnozí hledí do budoucna s obavami.

  V tomto kontextu bych chtěl připomenout slova Pána Ježíše „Já jsem to, nebojte se“. Tato slova byla učedníkům řečena na lodi v bouři, daleko od pevniny, po dlouhém, únavném a hlavně marném několikakilometrovém pádlování.

  (Pokračování textu…)
  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pastýřský dopis Davida Nováka k počátku školního roku
 • Pastýřský dopis od předsedy RCB

  13. 3. 2021 | Osobní svědectví, Pozvánky

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pastýřský dopis od předsedy RCB
 • Sčítání lidu 2021

  1. 3. 2021 | Osobní svědectví

  Milá sestro, milí bratři,

  dne 27. března začne onlina fáze letošního sčítání lidu, která potrvá do 9. dubna. Kdo se v této době nestihne sečíst online (na počítači nebo prostřednictvím mobilní aplikace), bude muset vyplnit v termínu od 17. dubna do 11. května papírový formulář.

  Pro naše účely je podstatné, že součástí sčítání je otázka na náboženskou víru. (Pokračování textu…)

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Sčítání lidu 2021
 • STANOVISKO K VAKCINACI PROTI COVID-19

  14. 1. 2021 | Modlitební předměty, Osobní svědectví

  S jistou naději jsme přijali informaci o schválení vakcín účinných proti C-19 a jejich dostupnosti i v České republice. Rychlost, s jakou byly vyvinuty a sofistikovaná logistika distribuce vakcíny do všech zemí světa vnímáme jako skvělý výsledek nevídaných vědeckých schopností dnešního člověka a zároveň důkaz nutnosti mezinárodní spolupráce a koordinace odpovědných subjektů vzhledem na naléhavost pandemické situace která paralyzuje život lidí na celé planetě víc než rok. Výsledky vědy, které pomáhají lidem, považujeme za projev Boží lásky a milosrdenství, které Stvořitel projevuje všem lidem bez ohledu na jejich víru a náboženské přesvědčení. (Mat 5,45)

  S lítostí sledujeme různé dezinformační kampaně a vznik konspiračních teorií, které zpochybňují nejen vážnost samotného onemocnění C-19 ale taky šíří nebezpečné názory, dle kterých by vakcinace měla být zastavena a ignorována. Tyto názory nepovažujeme za součást odborného diskursu, ale za nebezpečný vliv, který je namířen proti podstatě života a organizovanému fungování společnosti. Dobře si pamatujeme skvělou úroveň epidemiologické strategie bývalého Československa, díky které se nám jako prvním podařilo eliminovat mnohé nemoci v celosvětovém měřítku. V široce diskutované otázce vztahu práva jednotlivce a práva
  společnosti proto považujeme za eticky správné, když se v odůvodněných případech jako je doporučená vakcinace individuální svoboda a právo jednotlivce vyvažuje zájmem společnosti a jejího práva na ochranu jako celku. (1. Kor 6,12)

  Vakcinaci proti onemocnění COVID-19 vidíme jako správnou a obecně potřebnou. Důvěřujeme konziliu našich odborníků, kteří promysleli a schválili vakcinační plán. Je nutno tento plán dodržet, máme-li se dobrat ke kýženému výsledku. Zároveň pozdržení vlastní vakcinace z důvodu toho, aby vakcínu dostal někdo, kdo je ve větší nouzi, považujeme za
  vysoce morální postoj. Jestli je však motivem k takovému postoji vyčkávání, abychom si „ověřili“, zdali je účinnost vakcíny spolehlivá a bez vedlejších účinků, pak se jedná o eticky problémový postoj, který nelze doporučit. (Řím 13,1-2)

  V těchto složitých časech je na nás, abychom byli nositeli pokoje, soudržnosti a laskavého milosrdenství, které nebude jitřit bolest zklamání, bagatelizovat ekonomické ztráty, kterým mnozí z nás každý den čelíme a prohlubovat rozdílnosti názorů mezi námi. Ve světě polarizace
  a radikalizace se hledají lidé smíření. Tudy vede cesta budoucnosti. K pokoji nás povolává Bůh. (1. Kor 7,15)

  Za staršovstvo sboru,

  Tibor Máhrik, kazatel a správce

  12.1.2021 v Ostravě

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem STANOVISKO K VAKCINACI PROTI COVID-19
 • Pastýřský dopis Davida Nováka na přelomu roku 2020 a 2021

  31. 12. 2020 | Osobní svědectví

  Milé sestry, milí bratři,
  rád bych Vás na přelomu roku 2020/2021 pozdravil slovy Žalmu 31,15–16: Já však, Hospodine, důvěřuji tobě, pravím: „Ty jsi můj Bůh, moje budoucnost je ve tvých rukou.“ Vysvoboď mě z rukou nepřátel a těch, kdo pronásledují mě. Jeden z našich předních starozákonníků prof. Jan Heller tento text přeložil dle svých slov „podle jeho smyslu“ takto: Ale já navzdory všemu jsem se spolehl jen a jen na tebe, Hospodine! Řekl jsem si totiž: Ty sám jsi můj Bůh, a proto ve tvé ruce a nikde jinde jsou mé lhůty. Vytrhni mne (vychvať, vyrvi) z rukou mých nepřátel, od těch, kdo mne pronásledují.
  Stojíme nebo spíše jsme zamknuti v karanténě na konci velmi zvláštního roku, zároveň si asi všichni klademe otázku, jak dlouho to ještě bude trvat. Co pandemie udělá s ekonomikou, s našimi vztahy, naší prací, jak poznamená naše děti, církev? Na jednu stranu jsme vděčni za virtuální svět, který nám umožňuje alespoň nějaký kontakt, na stranu druhou tato „realita“ nemůže nahradit… realitu. Dvojí realitu navíc stále silněji vnímáme i v pojímání pravdy. Jakákoli skutečnost je napadána či přebíjena tzv. alternativními fakty, jsme svědky nebývalé dezinformační války, a výsledkem je, že se v tom nejeden člověk začíná ztrácet. Jenže kdy jindy se má osvědčit naše víra a základy, na kterých stojí, než v nesnadných dobách?

  (Pokračování textu…)

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pastýřský dopis Davida Nováka na přelomu roku 2020 a 2021
 • Amigo

  15. 5. 2020 | Osobní svědectví

  Coby začínající vězeňský kaplan jsem se seznámil s Amigem. Mezi ním a spoluvězněm Luďkem Povolným (Fittim), tehdy už věřícím, vzniklo silné přátelské pouto. Zatímco Luděk po svém propuštění zůstal Bohu věrný, Amigo sice drogy brát přestal, Krista však nepřijal tak, jak si zasluhuje. Nějakou dobu jezdil do sboru AC Havířov, ale po čase se Luďkovi přestal hlásit. Já na něj zapomněl téměř docela. (Pokračování textu…)

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Amigo
 • Návštěva před Velikonocemi

  15. 4. 2020 | Osobní svědectví

  Do nemocničního pokoje vchází skupina křesťanů navštívit vězeňského kaplana. Tři z nich jsou bývalí vězni. Pacienti mou profesi znají a vidí, jak bývalí narkomani otvírají Bibli, čtou z ní, modlí se a při odchodu mě objímají. Jejich nadšení je nakažlivé, modlitby vroucí, svědectví horlivé. (Pokračování textu…)

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Návštěva před Velikonocemi
 • Teologická kavárna – Dokonalé království – Tibor Máhrik – 1. 4. 2020

  1. 4. 2020 | Kázání, Osobní svědectví

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Teologická kavárna – Dokonalé království – Tibor Máhrik – 1. 4. 2020
 • Tajemný Ježíš – Ježíš Světlo Světa / Nedělní bohoslužba 29.3.2020

  28. 3. 2020 | Kázání, Osobní svědectví

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Tajemný Ježíš – Ježíš Světlo Světa / Nedělní bohoslužba 29.3.2020
 • Hlásané Království – živě

  25. 3. 2020 | Kázání, Osobní svědectví

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Hlásané Království – živě