• Sčítání lidu 2021

  Milá sestro, milí bratři,

  dne 27. března začne onlina fáze letošního sčítání lidu, která potrvá do 9. dubna. Kdo se v této době nestihne sečíst online (na počítači nebo prostřednictvím mobilní aplikace), bude muset vyplnit v termínu od 17. dubna do 11. května papírový formulář.

  Pro naše účely je podstatné, že součástí sčítání je otázka na náboženskou víru.

  Je formulována slovy: „Uveďte Vaši náboženskou víru (náboženský směr, hnutí, církev nebo společnost, ke které se hlásíte).“

  (vice info: https://www.czso.cz/csu/scitani2021/rozsirena-napoveda-k-lsf)

  Statistický úřad v instrukcích k formuláři vyzývá, aby lidé vyplňovali církev ideálně co nejpřesněji oficiálním názvem podle Rejstříku: http://www3.mkcr.cz/cns_internet

  Otázka je zařazená jako nepovinná a formálně její výsledky k ničemu konkrétnímu neslouží, nicméně jak víme z minulosti, jsou státní správou ve vztahu k církvím výsledky používány při nejrůznějších jednáních a samozřejmě i datově interpretovány ve smyslu růstu či poklesu, apod.

  Vzhledem k tomu, že online sčítání začíná již na konci tohoto měsíce, bude nyní vhodný okamžik začít své věřící upozorňovat na to, že je pro nás důležité, aby tuto otázku vyplnili a to pokud možno správným způsobem (platí zejména tam, kde může dojít k záměně názvu církví nebo nejasnosti).

  Máte-li možnost apelovat na své věřící a sympatizanty, aby tuto nepovinnou otázku vyplnili, prosím, abyste tam učinili. Výsledky částečně ovlivní naše vztahy se státem na dalších 10 let.

   

  Srdečně
  Petr Jan Vinš
  generální sekretář ERC

Comments are closed.