Historie sboru

Hlavní milníky v historii sboru na Žižkově

 

2018

 • Kazatel Petr Jareš (2018 – dosud)

2004

 • Kazatel Bronislav Kaleta (2004 – 2018)
 • Kazatel Michal Žemlička (2004 – 2021)

2002

 • 100. výročí založení sboru Cirkve bratrské na Žižkově

1997

 • Duchovní kaplanská služba v Armádě České republiky

1995

 • Kazatel Jan Asszonyi (1995 – 2004)

1990

 • Otevření stacionáře pro děti s kombinovaným postižením

1988

 • Kazatel Daniel Komrska (1988 – 1995)

1972

 • Přestavba modlitebny

1966

 • Kazatel Jaroslav Kubový (1966 – 1988)

1951

 • Kazatel Ludvík Rejchrt (1951 – 1966)
 • Připojení kazatelské stanice Úvaly ke sboru v Praze-Žižkově

1937

 • Kazatel: Bohuslav Beneš, ThDr. h.c. (1937 – 1951).

1922

 • Dokončena stavba modlitebny na nynějším místě v ul. Koněnova
 • Žižkov povýšen na město, zákonem o Velké Praze připojen k hlavnímu městu

1919

 • Konference Svobodné církve reformované, kde je přijato jméno Jednota českobratrská

1908

 • Vybudování Sirotčince ve Chvalech

1902

 • Ustavení sboru Svobodné reformované církve na Žižkově

1882

 • Vznik Svobodné církve reformované, pozdější Církev bratrská

1880

 • Vznik Svobodné reformované církve

1879

 • Ministerským výnosem zajištěna svoboda vyznání všem příslušníkům dosud státem neuznaných církv

1872

 • Vyslání misionářů Americkou misijní společností do Čech

1861

 • Vydán Protestantský patent znamenal určitý pokrok v právech evangelických církví a ve svobodě vyznání.

1781

 • Vydán Josefem II. Toleranční patent, ale ještě celé 19. století vůbec nebylo tolerantní

1457

 • Vznik Jednoty bratrské, První oficiálně ustavená církev nezávislá na Římu

1402

 • V Betlémské kapli začal kázat Mistr Jan Hus
Copyright © 2024. Všechna práva vyhrazena Sbor Církve bratrské Žižkov