Pěvecký sbor

Smíšený pěvecký sbor má na Žižkově dlouholetou tradici. Tvoří jej  členové a pravidelní návštěvníci žižkovského Sboru Církve bratrské.

Pěvecký sbor běžně účinkuje při nedělních dopoledních bohoslužbách a také při mimořádných příležitostech a koncertech.

V současné době tento pěvecký sbor vede Milena Vošahlíková, v příležitostné spolupráci s profesionálním dirigentem Petrem Chromčákem, klavíristou Benjaminem Marečkem a dalšími hudebníky.

Repertoár sboru tvoří křesťanské písně z období baroka až po současnost a zahrnuje i známé písně z Taizé, spirituály a gospely.

Písně jsou většinou ve čtyřhlasé úpravě a nejčastěji v češtině, tak aby hudbou podtržený obsah zpívaných písní byl srozumitelný co nejširšímu okruhu posluchačů.

Kontakt: milenavosahlikova@seznam.cz

 

 

Copyright © 2024. Všechna práva vyhrazena Sbor Církve bratrské Žižkov