Mgr. Petr Jareš - kazatel a správce sboru

Mgr. Petr Jareš se narodil v Praze. V letech 1986 – 1989 absolvoval Střední odborné učiliště elektrotechnické – obor nástrojař. Při práci nástrojaře si doplnil maturitní vzdělání. V letech 1992 – 1996 pak vystudoval Evangelikální teologický seminář. Na podzim 1996 nastoupil jako vikář do Sboru Církve bratrské v Rakovníku. V letech 1996 až 1999 studoval teologii na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy, státnice složil v roce 1999. Na podzim 2000 byl v Rakovníku ordinován za kazatele Církve bratrské. V roce 2005 odešel z Rakovníka do sboru CB v Táboře, kde byl kazatelem až do roku 2018. Od září 2018 je kazatelem sboru CB Praha 3 – Žižkov. Je ženatý. S manželkou Martinou mají tři děti – Terezu, Jakuba a Miriam.

 

Nejnovější příspěvky

04Úno2023

Sborová oznámení: 5. – 12. 2. 2023

Ke stažení: ozn_2023-02-05

08Úno2023

Setkání seniorů

Další setkání seniorů proběhne ve čtvrtek 23. 2. 2023 od 14:00 v malém sále. Naším hostem bude bratr kazatel Pavel Černý, který promluví na téma „Kde je Bůh, když to bolí?“.

08Úno2023

40 dní s Biblí 2023

I pro letošní období předvelikonočního půstu se připravují materiály známé jako „40 dní s Biblí“. Jejich obsahem opět budou podklady k šesti biblickým hodinám a sedmi kázáním, a samozřejmě také rozpis osobního denního čtení. Letošní materiál nás provede knihou proroka Izajáše a ponese nadpis „Tváří v tvář Nepřemožitelnému“. Lidsky nepřemožitelnými jsou v této knize politické velmoci, jejichž hrozbám a útokům Izrael tehdy čelil, dějinné události, na které obyčejný člověk a leckdy ani mocní králové nemají vliv, naše hříchy, s nimiž zápasíme. Jediným Nepřemožitelným je tu ale Hospodin, Soudce a Spasitel Izraele i národů, přemožitel všeho nepřemožitelného. Biblické hodiny se budou věnovat některých klíčovým tématům knihy Izajáš, a to podél rozpisu denního čtení. Texty kázání jsou zvoleny přímo z izajášovských textů, které v rozpise připadají na tu kterou neděli. Dej nám Pán, abychom z těch prastarých slov čerpali naději i pro náš svět! Akce 40 dní s Biblí začne letos 1. března a bude trvat do Velikonoční neděle 9. dubna. David Beňa

08Úno2023

Doporučení Diakonie CB ohledně pomoci Turecku

Vážení a milí přátelé, s politováním musíme oznámit, že, i kdybychom jakkoliv chtěli, sbírku na pomoc v Turecku NEMŮŽEME organizovat. Veřejná sbírka MATOUŠ 25 je schválená pro pomoc v zahraničí, ale pouze pro konkrétní země schválené Ministerstvem zahraničí a Turecko mezi ně bohužel nepatří. Druhým důvodem je to, že nemáme žádné kontakty a spolehlivé kanály, jak pomoc účinně dostat do postižených oblastí. Proto doporučujeme a prosíme o to, abyste podpořili organizace, které v těchto oblastech působí, jako je např. Červený kříž, Člověk v tísni, ADRA nebo Lékaři bez hranic. Děkujeme.
Roman Kysela

Další aktuality

Nejnovější kázání

Prorockými dary nepohrdejte

Záznam nedělní bohoslužby ze dne 5. 2. 2023 na téma „Prorockými dary nepohrdejte“.
Slouží Petr Jareš
Text: 2023-02-05

Biblická hodina 31. 1. 2023

Biblická hodina ze dne 31. 1. 2023.
Slouží Jarrod Harmaning

Za všech okolností děkujte

Záznam nedělní bohoslužby ze dne 29. 1. 2023 na téma „Za všech okolností děkujte“.
Slouží Petr Jareš
Text: 2023-01-29

Copyright © 2023. Všechna práva vyhrazena Sbor Církve bratrské Žižkov