Pravidelné sborové aktivity

Děti

mají svá pravidelná setkávání každou neděli dopoledne v besídce, která probíhá souběžně s dopolední bohoslužbou.

+

Dorost

Dorostový klub Čipos má své pravidelné schůzky v pátek od 17.00 (mimo letních prázdnin), kde je prostor jak pro bohoslužebnou část (modlitba, zpěv, vyučování), tak i pro volnou část, v níž dominují hry a soutěže. Jejich charakter se liší podle ročního období. Pro dorostence jsou připravovány výlety do blízkého i dalekého okolí a další akce.

+

Mládež

ve věku 16-? má svůj program pravidelně každé pondělí od 18.00.
V letním i zimním období tráví část své dovolené společně (lyžování, turistika, sport).

+

Mladé rodiny sboru

se scházejí podle možností. Po nedělní dopolední bohoslužbě zůstávají ke společnému obědu a poté je připraven program korespondující buď s výchovou dětí nebo s jiným církevním či společenským jevem, který se zdá být aktuální.

+

Setkávání maminek

Maminky s malými dětmi se scházejí příležitostně a po domluvě ke společnému dopoledni.

+

Setkávání seniorů

Senioři se setkávají vždy poslední čtvrtek v měsíci (mimo letních prázdnin) od 14.00 do 16.00.

+

Studijní skupinka sester

Skupinka se schází jednou za měsíc. Přemýšlí a diskutuje nad předem daným textem v návaznosti na praktický život.
Své místo má i modlitba, zaměřená jak na osobní duchovní život, tak i na přímluvné modlitby.

+

Smíšený pěvecký sbor

nechce, aby jejich zpěv byl jen uměleckým přednesem, ale především vyjádřením jejich víry v Pána Ježíše Krista.
V repertoáru se objevují písně staršího data, stejně jako písně novodobé, písně české, latinské, anglické
či písně v slovanských jazycích.

+

Fotbalová skupinka – WARM UP

Mladá a střední generace se schází každý pátek v 18.30. Před vlastním fotbalem je předkolo WARM UP = „Zahřátí“, „Příprava“. Zážitky a zkušenosti z uplynulého týdne si předávají u malého občerstvení.
Nechybí krátké zamyšlení nad biblickým textem a modlitba.

+

Diakonická práce

– praktická péče o potřebné – se děje ve dvou směrech. Jeden míří do řad členů a přátel sboru, kde je cílem podle schopností a možností pomáhat v těžkostech, které přináší život. Do této práce se může zapojit každý, kdo pro ni má srdce. Diakonická (samaritánská) práce jednotlivců je vyjádřením toho, že nechceme být egoističtí a slepí k potřebám bližních. Druhý směr diakonické práce sboru nalezl své vyjádření v denním Stacionáři pro děti s kombinovaným postižením. Tato služba vznikla původně z potřeby vlastního sboru, ale dnes slouží stacionář společnosti tj. rodinám, které nepatří k církvi ani sboru.

+

Kurzy angličtiny

Kurzy angličtiny s rodilými mluvčimi Kurtem a Viki Mobleovými pro členy i nečleny sboru. Více se dozvíte zde.

+

Legoklub

Legoklub je volnočasová aktivita pro děti ve věku 6-13 let. V Legoklubu si především hrajeme s Legem, tvoříme stavby ať už na zadané téma (např. oblíbené zvíře, neobvyklý dopravní prostředek,…) nebo podle vlastní fantazie. Hrajeme i zábavné společné hry nebo deskové Lego hry, malujeme. Prostě děláme to, co nás baví! Jednou za rok budeme stavět lego město o rozměrech 8 x 3,5 metru!! Přijď s námi stavět z lega! Legoklub probíhá na podzim 2016 každou 2. neděli v měsíci, tedy: 9. 10., 13. 11., 11. 12., 8. 1., a to vždy v čase 15.00-17.00. Vše o Lego klubu a o tom, co se tam děje, můžete sledovat na: gplus.to/legoklub.

Copyright © 2020. Všechna práva vyhrazena Sbor Církve bratrské Žižkov