Říjen

 


Biblické hodiny (každý čtvrtek 17:30, až na výjimky Fabrika, 3. podlaží, učebna č. 1):
2.10. Žalm 133: "... jak je to příjemné a dobré, když bratři spolu svorně bydlí..."
9.10. Žalm 24
16.10. POZOR změna - koná se u Bartošů - Poutní žam 122
23.10. Poutní žam 125
30.10. Poutní žam 123

Svitavské nedělní bohoslužby (2. a 4. neděle v měsíci, Fabrika, 3. podlaží, aula; zajištěn doprovodný program pro děti):
12.10. 16:00, Fabrika Svitavy - kázání Daniel Kvasnička
26.10. 9:30, Fabrika Svitavy

English Cluby
25.10. 15:00 Haloweenský English Club, Fabrika Svitavy, aula