Říjen

neděle 30.10. 9:30 bohoslužba v Novém kostele v Litomyšli

Setkání nad Biblí a modlitební (každý čtvrtek 17:30, až na výjimky Fabrika, 3. podlaží, učebna č. 1):
6.10. druhý Mikrokurz misie (Daniel Kvasnička)
13.10. 18:00 večerní ztišení ze zpěvy z Taizé v Bílém kostele na náměstí
20.10. třetí Mikrokurz misie (Daniel Kvasnička)
27.10. zrušeno (prázdniny)

Svitavské nedělní bohoslužby (2. a 4. neděle v měsíci, Fabrika, 3. podlaží, aula; zajištěn doprovodný program pro děti):
9.10. 16:00 téma "Co je staré a co nové; co si nechat a co vyhodit" (Daniel Kvasnička)
23.10. 9:30 Zní to jako pohádka, příběh z Bible, kde mouka ve džbánu neubývala a olej v láhvi nedocházel. Proč ? (Jakub Mára)

Jiné akce
10.10. 19:00 Trojí porce, Trojí Trefa v klubu Tyjátr a v divadle Trám
22.10. 14:00 1. poenglishcampová mládež ve Svitavách, u Vlčků

Většina našich aktivit ve Svitavách se v současné době koná v multifunkčním centru Fabrika, Wolkerova alej 92/18 ve Svitavách.
Dostanete se k ní od velkého kruhového objezdu směrem na Lačnov/Českou Třebovou, cca 250m za kruhovým objezdem doleva. Viz mapy.cz.