Březen

neděle 31.3. 9:30 bohoslužba v Novém kostele v Litomyšli

Setkání nad Biblí (čtvrtky, až na výjimky Fabrika, 3. podlaží, učebna č. 1):
7.3. 17:30 Evangelium všedního dne 7 (Spravedlnost: Život pro druhé)
14.3. 19:00 modlitební ztišení s písněmi Taizé, ČCE
21.3. 17:30 Evangelium všedního dne 8 (Věčnost: Svět, který přichází)
28.3. 18:00 modlitební u Boštíků

Svitavské nedělní bohoslužby (zpravidla 2. a 4. neděle v měsíci, Fabrika, 3. podlaží, aula; zajištěn doprovodný program pro děti):
10.3. 16:00 svitavská neděle ve Fabrice, s Danielem Kvasničkou
24.3. svitavská neděle ve Fabrice není - bude členské shromáždění v Litomyšli

Každou neděli se koná bohoslužba v Novém kostele v Litomyšli od 9:30.

Většina našich aktivit ve Svitavách se v současné době koná v multifunkčním centru Fabrika, Wolkerova alej 92/18 ve Svitavách.
Dostanete se k ní od velkého kruhového objezdu směrem na Lačnov/Českou Třebovou, cca 250m za kruhovým objezdem doleva. Viz mapy.cz.

.