kdo jsme aktuálně týdenní program nahrávky oznámení fotky
Trutnov
Úpice
mládež
tábory pro děti
pronájem tábořiště kontakty

Kdo jsme?

Jsme lidé, kteří milují a obdivují Boha, protože On změnil naše životy. Církev pro nás není kostel, ani nějaká věrouka, ale společenství lidí kolem Ježíše Krista.

Jsme otevřeným společenstvím lidí všech generací, kteří s Bohem navázali osobní vztah a chtějí ho společně rozvíjet a napomáhat v navazování tohoto vztahu těm, kdo po něm touží.

Jsme křesťané, tzn. věříme a poznali jsme, že Bůh stvořil člověka z lásky a pro lásku. Miluje nás a má pro život každého člověka záměr a jedinečné místo ve svém příběhu. Všichni bez rozdílu jsme zváni do vztahu lásky a přátelství s Bohem skrze víru v Ježíše Krista. Jsme přesvědčeni, že není nic důležitějšího, než toto pozvání osobně přijmout.

Jsme součástí Církve bratrské.

K bohoslužbám se scházíme každou neděli v 10:00. Kdokoliv může přijít. Scházíme se i v týdnu viz týdenní program.

Historie sboru
Jen pro ty, kdo se nebojí nahlédnout do minulosti a učit se z ní: "Archive, archive, vydej svá svědectví!"

© 2019 Sbor Církve bratrské v Trutnově