Kdo jsme Aktuálně Kalendář Záznamy Oznámení Fotky
Trutnov
Úpice
Mládež
Tábory pro děti
Pronájem tábořiště Kontakty

Kdo jsme?

Jsme lidé, kteří milují a obdivují Boha, protože On změnil naše životy. Církev pro nás není kostel, ani nějaká věrouka, ale společenství lidí kolem Ježíše Krista.

Chceme být otevřeným společenstvím lidí všech generací, kteří s Bohem navázali osobní vztah a chtějí ho společně rozvíjet a také napomáhat v navazování tohoto vztahu těm, kdo po něm touží.

Jsme křesťané, tzn. věříme a poznali jsme, že Bůh stvořil člověka z lásky a pro lásku. Miluje nás a má pro život každého člověka jedinečné místo ve svém příběhu. Všichni bez rozdílu jsme zváni do vztahu lásky a přátelství s Bohem skrze víru v Pána Ježíše Krista. Jsme přesvědčeni, že není nic důležitějšího, než toto pozvání osobně přijmout.

Jsme součástí Církve bratrské.

K bohoslužbám se scházíme každou neděli v 10:00 (v Trutnově) a v 9:45 (v Úpici). Kdokoliv může přijít. Scházíme se i v týdnu viz Kalendář.

Historie sboru
Jen pro ty, kdo se nebojí nahlédnout do minulosti a učit se z ní: "Archive, archive, vydej svá svědectví!"

© 2019 Sbor Církve bratrské v Trutnově