Landprojekt - stavba města z Lego® kostiček o rozměru 8 x 3,5 metru. Společně s dětmi od 6 do 12 let vymyslíme a postavíme báječné město ve třech dnech. Čtvrtý den jej ukážeme všem. Legoprojekt podporuje dětskou kreativitu a ukazuje na důležité životní principy prostřednictvím biblických příběhů.

Děti jsou darem od Boha. To je důvod proč pro ně chceme to nejlepší. Má to cenu je podporovat v jejich životních zápasech.

Každý pracovník potřebuje místo, kde může načerpat. Snažíme se, aby takovým místem byla každoroční konference pro pracovníky s dětmi. Inspirace, nové podněty a nápady, modlitby, společenství s dalšími služebníky – to je něco, co se dá jen těžko nahradit…

Každý pracovník potřebuje místo, kde může načerpat. Snažíme se, aby takovým místem byla každoroční konference pro pracovníky s dětmi. Inspirace, nové podněty a nápady, modlitby, společenství s dalšími služebníky – to je něco, co se dá jen těžko nahradit…

Rodičovství chce odvahu a velké povzbuzení. Konference pro rodiče bývají dobrou zastávkou pro ty, kteří chtějí dobře budovat rodinu a hledají inspiraci a povzbuzení pro výchovu vlastních dětí. A děláme to i tak, že se kvalitně postaráme o děti rodičů, kteří na konferenci dorazí.

Rodičovství chce odvahu a velké povzbuzení. Konference pro rodiče bývají dobrou zastávkou pro ty, kteří chtějí dobře budovat rodinu a hledají inspiraci a povzbuzení pro výchovu vlastních dětí. A děláme to i tak, že se kvalitně postaráme o děti rodičů, kteří na konferenci dorazí.

Děti nás dokáží vždy překvapit. Překvapením pro mnohé může být to, že misie neznamená jen rovníkovou Afriku, ale že jsou to všechna místa, kam nás Bůh postavil – ať už to je rovníková Afrika nebo městečko v Česku.

Burza nápadů

Podělte se s námi o své osvědčené nápady a materiály pro práci s dětmi.
Máte-li materiál, obrázek, recenzi nebo nějaký text, který bychom zde mohli uveřejnit, budeme rádi, když nám jej zašlete prostřednictvím tohoto formuláře. Vyplňte prosím popis materiálu a kategorii, do kterého byste jej zařadili. Nebo můžete svůj nápad poslat na deti@cb.cz
Děkujeme.

Příběh o třech stromech

Tři stromyKdysi dávno rostly na kopci v lese tři stromy. Diskutovaly o svých nadějích a ideálech, když tu první strom  řekl: "Doufám, že jednoho dne se stanu truhlicí plnou pokladů. Mohl bych  být naplněn zlatem, stříbrem, drahocennými klenoty a drahokamy a ozdoben nádhernou dřevořezbou. Každý by viděl mou krásu." Potom druhý strom řekl: "Jednoho dne budu mocnou lodí. Budu převážet krále a královny a povezu je do všech koutů světa. Každý se bude cítit v bezpečí díky mé síle." Nakonec třetí strom řekl: "Chci růst, abych byl nejvyšším a nejrovnějším stromem v lese. Lidé uvidí na vrcholu kopce, vzhlédnou k mým větvím a pomyslí na nebe, na Boha a na to, jak blízko k nim dosahuji. Budu největší strom všech časů a lidé si mě provždy zapamatují."

Po několika letech modliteb, aby se jejich sny staly skutečností,se pod stromy objevila skupina dřevorubců. Když jeden z mužů přišel k prvnímu stromu, řekl: "Vypadá jako silný strom, myslím, že budu moci prodat jeho dřevo tesaři." A začal strom kácet. Strom byl šťastný, protože se domníval, že tesař z něj udělá pokladnici. U druhého stromu řekl další dřevorubec: "Mohl bych ho prodat do loděnice." A začal jej kácet. Druhý  strom byl šťastný, protože věděl, že je na cestě stát se mocnou lodí. Když dřevorubec přistoupil k třetímu stromu, strom se polekal, protože věděl, že jestliže ho skácí, jeho sny se nenaplní. Jeden z dřevorubců řekl:"Z tohoto stromu nepotřebuji nic zvláštního." A pokácel ho.

Když se první strom dostal k tesařům, vyrobili z něj jesle pro krmení zvířat. Umístili jej do chléva a naplnili senem. To nebylo to, o co předtím strom prosil v modlitbě. Druhý strom rozřezali a vyrobili z něj rybářský člun. To byl konec jeho snům o tom, že se stane mocnou lodí a poveze krále. Třetí strom byl rozřezán na velké kusy a ponechán sám ve tmě.

Roky plynuly a stromy zapomněly na své  sny. A potom jednoho dne přišli do chléva muž a žena. Žena porodila dítě a položila ho do sena v jeslích, které  byly vyrobené z prvního stromu. Muž by si raději přál pro dítě kolébku,ale nebylo to možné. Strom si uvědomil závažnost této události a věděl, že v něm leží největší poklad všech dob. O několik let později se skupina mužů objevila v rybářském člunu vyrobeném z druhého stromu. Zatímco se plavili, strhla se silná bouře a strom se obával, že není dost silný, aby muže udržel v bezpečí. Rybáři probudili spícího muže. On vstal a bouři utišil. Bouře ustala. Tehdy strom poznal, že vezl Krále Králů. Nakonec jeden muž nesl ulicemi třetí strom, zatímco se mu lidé posmívali. Když přišli na místo, přibili toho muže k tomu stromu a vyzvedli ho do výše, aby zemřel na vrcholu kopce. Když přišla neděle, strom si uvědomil, že je dost silný, aby na vrcholu kopce stál a byl tak blízko Bohu, jak je to jen možné, protože Ježíš byl na něm ukřižován.

Poučení z tohoto příběhu je, že když se Ti zdá, že věci nejdou tak, jak by sis přál, vždy věř, že Bůh má pro Tebe svůj plán. Jestliže v Něho vložíš svou důvěru, Bůh Ti dá veliké dary. Každý strom dostal, co chtěl. ale ne způsobem, který si představoval. Nevíme, jaké má Bůh s námi plány. Jenom víme, že Jeho cesty nejsou naše cesty, ale Jeho cesty jsou vždy nejlepší.
Ať Tě Bůh kolébá ve svých dlaních. Skrze Ježíše Krista máme k Bohu otevřenou cestu a z Jeho rukou nás nikdo nevyrve...

Anketa

Nyní ve své službě dětem nejvíce potřebuji
Povzbuzení
18%
Materiály
22%
Spolupracovníka
14%
Modlitební podporu
12%
Osobní růst
34%
Celkem hlasů: 125