Burza nápadů

Podělte se s námi o své osvědčené nápady a materiály pro práci s dětmi.
Máte-li materiál, obrázek, recenzi nebo nějaký text, který bychom zde mohli uveřejnit, budeme rádi, když nám jej zašlete prostřednictvím tohoto formuláře. Vyplňte prosím popis materiálu a kategorii, do kterého byste jej zařadili. Nebo můžete svůj nápad poslat na deti@cb.cz
Děkujeme.

Vánoční kvíz

Vyzkoušejte si ve vánočním kvízu, co víte o Vánocích.


1. V jakém městě se narodil Ježíš?

a) Nazaret

b) Jeruzalém

c) Betlém

2. Jak se jmenovala Ježíšova matka?

a) Máří Magdaléna

b) Alžběta

c) Marie

3. Kam Ježíše jeho maminka položila, když se narodil?

a) do jeslí

b) do kolébky

c) do inkubátoru

4. Jak se pastýři dozvěděli, že se narodil Spasitel?

a) ze sna

b) od anděla

c) od místního ponocného

5. Jaké dary přinesli mudrci („tři králové“) právě narozenému Ježíšovi?

a) zlato, perly, drahokamy

b) zlato, kadidlo, myrhu

c) plátno, velbloudy, koně

6. Kam utekl Josef s malým Ježíšem a jeho maminkou, když ho chtěl zlý král Herodes zabít?

a) do Babylóna

b) do Sýrie

c) do Egypta

7. Jak se člověk podle učení Bible dostane do nebe?

a) pokud koná dobré skutky

b) pokud věří, že se Ježíš za něho obětoval

c) pokud je členem církve a nechá se pokřtít

 

Nápověda: Matouš 2,1; Matouš 2,11; Lukáš 2,7; Lukáš 2,8-11; Matouš 2,11; Matouš 2,13; Jan 3,16

Správné odpovědi:

1c, 2c, 3a, 4b, 5b, 6c,7b

 

Zdroj: http://cb.cz/zbraslav/vanocni-kviz