Vítejte, přijďte nás navštívit

Aktuality

Heslo pro sbor na rok 2020:
Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Římanům 10,9

Mimořádné informace:

Od neděle 17. 5. začínají veřejné bohoslužby! Platí ale následující opatření:

  • V bohoslužebném prostoru účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů téže domácnosti.
  • Účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce. Dezinfekce bude připravena.
  • Účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí večeře Páně.
  • Je omezen přístup účastníků bohoslužby do dalších míst ve sboru mimo hlavní bohoslužebný prostor.

Náš br. administrátor Olin Kadlec také denně připravuje biblická slova k zamyšlení, lze je nalézt zde na jeho YouTube kanále.