Úvodní stránka

Oznámení:

Nedělní bohoslužby začínají v 9:30, jsou také přenášeny živě na YouTube.

Každou neděli v 18:00 se scházíme k modlitební hodině.

Biblická hodina tento týden není (státní svátek).

Mládež tento týden (30. 9.) nebude, pravidelně ale bývá každý pátek v 18:00.

V neděli 2. 10. budeme slavit Díkuvzdání, začátek ve 14:00.

V neděli 23. 10. u nás bohoslužby nebudou, celý sbor jede na návštěvu sousedního sboru do Husince.

Biblický verš na rok 2022

Hle, budou se stydět a hanbit všichni, kdo proti tobě planou hněvem, budou jak nic a zahynou odpůrci tvoji.

Izajáš 41,11