• Setkání pracovníků s dětmi, dorostem a mládeží

  V sobotu 24.2. 2007 (od 9:00 do 15:00) se v našem sboru konalo setkání pracovníků, kteří se věnují dětem, dorostencům a mládežníkům. Kromě vedoucích přímo z ostravského sboru přijeli také tři zástupci ze stanice v Porubě. V sobotu 24.2. 2007 (od 9:00 do 15:00) se v našem sboru konalo setkání pracovníků, kteří se věnují dětem, dorostencům a mládežníkům. Kromě vedoucích přímo z ostravského sboru přijeli také tři zástupci ze stanice v Porubě.
  V příjemném prostředí kavárny jsme měli příležitost se společně sdílet, modlit, zpívat, poobědvat a přijmout velkou inspiraci a povzbuzení z „přednášky“ Romana Neumanna na téma „Jak připravit poutavý program?“. Roman je kazatelem CB (v současné době na sboru v Horní Krupé) a zároveň je vedoucím dětského odboru CB. Jsme velice vděční za to, že si na nás udělal čas. Ve svém programu Roman zdůraznil, že dobrý vedoucí musí být ochoten ponořit se do dvou „světů“ – 1. do světa dětí, pro které program připravuje; 2. do světa Bible. Jsme totiž těmi, kdo mezi dětmi a Biblí staví most. Musíme zápasit o to, aby se Boží slovo stalo pro děti opravdu živým. K tomu je nezbytná velká víra a modlitby.
  Na závěr programu jsme také měli možnost prohlédnout si některé osvědčené materiály (knihy, CD, DVD aj. nápady), které se při přípravách programů dají využít.
  Velký dík patří Jakubovi Mrázkovi, který setkání připravil a také Aleně Blažejové, Oksaně Osejchuk a Libě Bukáčkové za přípravu jídla a jejich práci v kuchyni.
  Alice Prudilová
  V sobotu 24.2. 2007 se v našem sboru uskutečnilo setkání pracovníků besídek, dorostu a mládeže. Bylo to v pořadí 2. setkání tohoto typu, protože dříve jsme se setkávali pouze před vánocemi, abychom se domluvili na programu Dětské vánoční slavnosti. Tentokrát naše setkání proběhlo tak, že na začátek měl pro nás bratr kazatel Jan Drahokoupil připraveno krátké Biblické slovo a hlavní program, s názvem Jak připravit poutavý program pro děti, měl na starost Roman Neumann.
  Bylo příjemné setkat se s ostatními pracovníky a věnovat se chvíli i rozhovorům, ke kterým v neděli nebývá často příležitost. Měli jsme prostor pro to, abychom si vzájemně řekli o potřebách, které ve svých službách máme a o radostech i starostech, které v nich prožíváme. Dověděli jsme se, kteří pracovníci přibyli a nebo naopak, kteří budou muset ze služby odejít (například proto, že sami budou mít přírůstek do rodiny ☺). Byla jsem velmi povzbuzena například tím, že naše ostravská mládež se oproti minulým létům rozrostla nebo změnami, které se dějí v besídkách. Setkání to bylo velice příjemné už proto, že na programu byl i výborný oběd, který nám připravily sestry ze sboru a za který jsem byla moc vděčná. Poděkování patří i Jakubovi Mrázkovi, který zajistil organizaci a Romovi Neumannovi, který nám přivezl spoustu nápadů a tipů, odkud brát inspiraci pro přípravu poutavých programů a podělil se s námi o své zkušenosti. Ale ten největší dík patří Pánu Bohu za to, že máme ve sboru dostatek dětí, dorostenců i mládežníků, kterým můžeme sloužit.
  Jana Fojtíková

Comments are closed.