• KONFERENCE PŘIHOŘÍVÁ

    KONFERENCE PŘIHOŘÍVÁ 

    14.-15.3. v Kutné Hoře.

    MOC A NEMOC RODINY.

    Asi většina z nás někdy hrála hru na hledání. Samá voda, samá voda, přihořívá, přihořívá….. a  hoří.    Cílem hry je najít něco, co já sám nemám, ale ostatní mi mohou poradit jak a kde hledat. Myslím, že podobné je to i s konferencí Přihořívá, která se bude už po třetí konat u nás v Kutné Hoře. Není to sjezd mládeže, kde jsou všichni ve stejném věku, je to konference pro všechny generace – pro všechny ty, kteří hledají. I název této konference jakoby ukazoval, že ani tady ne vždycky zazní to toužebné slovo „hoří“, nalezl jsem. Na straně druhé však i tato akce má pomoci k tomu, abychom ve svém hledání vykročili správným směrem. Letošní tématem konference je „Moc a nemoc rodiny“. I v této oblasti hledáme různá řešení, vždyť vlastně skoro každý z nás máme nějakou rodinu a  i když ji nemáme, pak o ní často přemýšlíme.    Chtěl bych vás proto na tuto konferenci pozvat, březnu nejezděte na hory, přijeďte do Hory. Přeji si, aby slovo Přihořívá nezaznělo jen jako název této konference, ale aby zaznělo z Boží strany k našemu hledání, a nemusí se to týkat jen našich rodin. Miloš Hejzlar www.cb.cz/prihoriva.

Comments are closed.