KATEGORIE: Pozvánky

Pozvánky

 • Jarní konference pro ženy

  5. 3. 2008 | Pozvánky

  Neříkejte zrada všemu, čemu říká zrada tento lid, a čeho se bojí, toho vy se nebojte a nestrachujte. Dosvědčujte svatost Hospodina zástupů! Jeho se bojte a strachujte. (Izajáš 8:12-13)

  Milé ženy, dívky, maminky, babičky, sestry všech generací, je před námi
  Jarní konference pro ženy určená všem ženám, které se hlásí k Pánu Ježíši jako svému Spasiteli
  (pořádá CB Ostrava)
  Sobota 12.4.2008 modlitebna Sboru Církve bratrské v Ostravě, 28.října 148, Ostrava 1.
  Hlavní řečník: Andrea Pitcher, (americká misionářka, žijící 15 let v ČR, psycholožka , manželka kazatele, matka 4 dětí)
  Víra pro každodenní život Nepříjemné výzvy
  a taky:
  chvály a uctívání
  sdílení a přátelství
  společenství u stolu
  Semináře: Ženské hříchy Jak se zbavit soudů Jak umožnit (či znemožnit) muži být hlavou ženy Duchovní mateřství Jak vést své děti k Bohu

  Jarní konference pro ženy
  Datum: 12.4.2008, Sobota
  Místo konání: modlitebna Sboru Církve bratrské v Ostrave, 28.ríjna 148, Ostrava 1
  Cena: s obedem 100,- Kc
  bez obeda 30,- Kc
  (prihlášení po 25.3. zaplatí 130,- Kc s obedem bez obeda 50,- Kc)
  Program:
  800 – 900 Registrace
  900 – 930 Úvod a chvály (spolecne)
  930 – 1030 I.blok vyucování:
  Andrea Pitcher: Víra pro každodenní život . (anglicky s tlumocením)
  1030 – 1100 Prestávka, malé obcerstvení
  1100 – 1200 II. blok vyucování:
  Andrea Pitcher: Nepríjemné výzvy (odsuzování, srovnávání, … ) . (angl. s tlumocením)
  1200 – 1315 Prestávka na obed, sdílení
  1315 – 1345 Chvály, rozdelení na semináre
  1345 – 1515

  Semináre:
  Ženské hríchy
  Jak se zbavit soudu
  Jak umožnit (ci znemožnit) muži být hlavou ženy
  Duchovní materství
  Jak vést své deti k Bohu
  1515 – 1600 Prostor pro sdílení, záver.
  Upozornení pro maminky: Do hlavního sálu je možné vzít i kocárek, je u nej i venkovní terasa se
  vstupem ze sálu. Pro omezený pocet predškolních detí bude zajišteno hlídání v besídkové klubovne.
  Prodej literatury: Behem konference bude zajišten prodej krestanské literatury a materiálu Detské misie.
  Zpusob prihlášení:
  Poštou: odesláním níže vytištené pozvánky na adresu:
  Anna Drahokoupilová, Sbor Církve bratrské, tr. 28. ríjna 148, 702 00, Ostrava 1
  E-mailem: jména, sbor a kontaktní údaje pošlete na: anna@ostrava.cb.cz
  Další dotazy a informace: Dáša Manásková 737 441 903
  Placení až na míste, spoléháme na závaznost vašich prihlášek
  Termín prihlášení: do 25.3.2008 za nižší poplatek po 25.3.2008 s príplatkem

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jarní konference pro ženy
 • Tábor ARCHY 2008

  23. 2. 2008 | Pozvánky

  V termínu 09. – 23. 08. 2008 vyrážíme společně s našimi dorostenci na tradiční 14-denní tábor. Těšíme se na všechny známé i nové táborníky ve věku od 10-15 let.

  Předběžnou přihlášku můžete odevzdat osobně na schůzce oddílu, které se konají každý pátek od 15 do 17 hodin v modlitebně Církve bratrské, tř. 28. října 148, Ostrava, nebo zaslat na adresu: Oddíl ARCHA, tř. 28. října 148, 702 00 Moravská Ostrava

  Více informací získáte na schůzce Archy nebo na telefonu na předběžné přihlášce, případně na www.cb.cz/ostrava/archa. AHOJAHOJ Milý dorostenče,
  chceš i letos s námi zažít spoustu legrace, dobrodružství, her, zpívání u táboráků a nočních hlídek? Jsi ochoten spát 14 dní ve stanu, jíst pod širým nebem jen lžící z ešusu a umývat se v potoce?
  Pak neváhej ani chvilku a přihlas se na tábor Archy! Tví staří i noví kamarádi tě moc rádi uvidí.

  TERMÍN TÁBORA: 9. 8. – 23. 8. 2008
  CENA TÁBORA: 1800,-Kč (pro členy Dorostové unie, kteří odevzdají přihlášku do 30.4.2008),
  2200,-Kč (pro členy Dorostové unie, kteří odevzdají přihlášku po 30.4.2008),
  2100,-Kč (pro nečleny, kteří odevzdají přihlášku do 30.4.2008),
  2500,-Kč (pro nečleny, kteří odevzdají přihlášku po 30.4.2008).

  Podrobné informace obdržíte v průběhu května po odevzdání přihlášky. Informovat se můžete také na tel. čísle 724 252 465 – Jiří Fojtík (hlavní vedoucí).
  Přihlášku můžete odevzdat osobně na schůzce oddílu, které se konají každý pátek od 15 do 17 hodin v modlitebně Církve bratrské, tř. 28. října 148, Ostrava, nebo zaslat na adresu:
  Oddíl ARCHA, tř. 28. října 148, 702 00 Moravská Ostrava

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Tábor ARCHY 2008
 • Křesťan ve sféře podnikání

  4. 2. 2008 | Pozvánky

  Tématem únorového čísla Brány je Křesťan ve sféře podnikání. Najdete zde rozhovor s jedním z nejznámějších křesťanských podnikatelů Radimem Passerem, můžete sledovat podnikatelské aktivity krále Šalomouna, seznámit se s názory teologa na etiku podnikání atd.

  Můžete si přečíst Svědectví o návratu do života mladé ženy, která přes těžké onemocnění statečně dál hledá Boží vůli, také se můžete prostřednictvím prázdninového cestopisu podívat na Ukrajinu, dovědět se, co je nového u nás i ve světě. V rubrice K diskusi se dočtete, co si myslí o zdražování žena na mateřské dovolené, důchodce a profesionální ekonomka. Pokud vás zaujal seriál o penězích novozákonní doby, seznámíte se tentokrát s denárem.
  Toto a další články najdete v únorovém vydání Brány. V březnu vás čeká téma Křest .

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Křesťan ve sféře podnikání
 • TRADIČNÍ ADVENTNÍ VEČERY

  5. 12. 2007 | Pozvánky

  Srdečně Vás zveme na „TRADIČNÍ ADVENTNÍ VEČERY“ – vždy od 17 hodin v Církvi bratrské v Ostravě na ulici 28. října č. 148
  1. adventní večer – zpěváci a bratr kazatel Tadeáš Firla z Českého Těšína
  2. adventní večer – učitelé jazykové školy Fishnet
  3. adventní večer – zpěváci WORSHIP
  4. adventní večer – zpěváci sboru Církve bratrské v Ostravě

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem TRADIČNÍ ADVENTNÍ VEČERY
 • Modlitby 24/7 – Ostrava 24 hodin denně, sedm dní v týdnu 4. 11. listopadu 2007 (od neděle do neděle), začínáme i končíme v 18.00 hodin

  25. 10. 2007 | Pozvánky

  Jedná se o nepřetržitý modlitební řetěz tvořený lidmi či skupinami, kteří se budou střídat v modlitební místnosti po jedné nebo více hodinových ,,hlídkách . http://www.modlitby24-7.cz/Proč?Modlitba je přirozenou součástí duchovního života každého křesťana. Proč se tedy modlit v jedné konkrétní místnosti a ne každý u sebe doma? Snadno se může stát, že člověk zaspí, nemůže se soustředit, má nenadálé povinnosti Ten, kdo přijde do modlitební místnosti, má určitý vyhrazený čas na to být s Ježíšem. Může zapomenout na práci, na denní povinnosti. Prostě je to chvíle oddělená jen pro Boha! Je na každém, jakou formou bude s Ním v kontaktu. Třeba písněmi chval, rozjímáním o Boží velikosti nebo přímluvnými modlitbami.V Bibli čteme, jak důležité je neustále se modlit (Lk 18:1-7, 1. Tes 5:17). Skrze blízké intenzivní obecenství s naším Pánem a Spasitelem se budeme proměňovat zevnitř a není možné, aby se tato změna srdce neprojevila i navenek. Také můžeme nově poznávat Boží vlastnosti. Navíc je na tomto místě provoněném modlitbami Božího lidu přítomen Duch Svatý (Sk 2:2).
  Věříme, že Pán Bůh modlitby shodné s jeho vůlí vyslýchá (J 16:24, 1. J 5:14-15). Chceme se u našeho Boha přimlouvat za spoustu věcí, které nám leží na srdci. Za naše přátele a rodinné příslušníky, kteří ještě nepatří Pánu Ježíši, za šíření evangelia v Ostravě a okolí, za nové i stávající služebníky, za církev na Ostravsku Chceme vidět Boží zásahy v dalších oblastech, v jednotlivých věcech, v životech konkrétních lidí.

  Ve sjednocené modlitbě vidíme obrovskou sílu. Sjednoťme se tedy jako křesťané Ostravy v modlitbách! Nezáleží na věku, pohlaví, původu, na církevní denominaci, kterou kdo z nás navštěvuje, ani na tom, jak dlouho jsme věřící. Věříme, že na základě našich společných modliteb bude Bůh jednat. Vždyť velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého (Jk 5:16). AHOJAHOJ Kde?
  V modlitební místnosti v suterénu fary Československé církve evangelické a Slezské církve evangelické a. v. u Červeného kostela v centru Ostravy, Husovo nám. 4, Ostrava 1 (2x foto). Vchod do místnosti je vpravo od rohového schodiště fary SCEAV. Přístup bude během celého týdne zajišťován vrátnou službou z kanceláře fary zvonek u hlavních dveří, popř. telefon 607 522 127.

  Organizace
  Máte-li zájem se zapojit, poznamenejte si do svého diáře čas, který chcete pro tyto modlitby oddělit, ale především se přihlaste přes internet na adrese http://www.modlitby24-7.cz/ostrava nebo na telefonním čísle 607 522 127. Prosím přijďte na svou hodinu nejdříve 5 minut předem.

  Modlitební předměty
  Modlitební předměty, které chcete dát k dispozici i dalším účastníkům modliteb 24/7, je možno předat organizátorům, přinést do modlitební místnosti nebo zaslat krátkou zprávou SMS na níže uvedené telefonní číslo modliteb 24/7. Může se jednat jak o prosby, tak vyjádření vděčnosti Pánu Bohu za to, jak koná své dílo.

  Další informace:
  Modlitby 24-7:

  tel: 607 522 127
  http://www.modlitby24-7.cz/ – na této adrese jsou i zkušenosti z předchozích modliteb 24/7, pořádaných na jiných místech ČR
  e-mail: ostrava(zavináč)modlitby24-7.cz

  Za organizátory:

  Honza Kuklínek
  tel: 605 264 446
  e-mail: honzakuk(zavináč)modlitby24-7.cz

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Modlitby 24/7 – Ostrava 24 hodin denně, sedm dní v týdnu 4. 11. listopadu 2007 (od neděle do neděle), začínáme i končíme v 18.00 hodin
 • Pozvání …

  5. 5. 2007 | Pozvánky

  Celosborové nedělní snídaně

  Mládež Církve bratrské v Ostravě
  si Vás tímto dovoluje pozvat
  na

  Snídaně

  Více zde AHOJAHOJ

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvání …
 • Jarmark 2007

  10. 1. 2007 | Pozvánky

  netradiční představení služeb a aktivit sboru AHOJAHOJ

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jarmark 2007
 • Vánoční radost pro Ukrajinu

  12. 11. 2006 | Pozvánky

  Milé sestry, milí bratři,
  V závěru letošního roku 2006 Diakonie Církve bratrské bude pokračovat v projektu Vánoční radost pro Ukrajinu . Radost můžeme udělat baličky, které připravíme, a které budou odvezeny do oblasti Rachivského rajonu v době, kdy na Ukrajině slaví Vánoce, tj v prvních dnech ledna 2007. Budou rozdávány nejen v modlitebnách při bohoslužbách, ale také při návštěvách v chudých rodinách ve spojení s misií. AHOJAHOJ Pro inspiraci uvádíme, co by mohl obsahovat každý balíček pro dítě:
  hračku
  psací potřeby (např. tužky, pastelky, ořezávátko, gumy, bloky, omalovánky, fixy, křídy)
  hygienické potřeby – jen v originálním obalu! (např. šampón, mýdlo, kartáček a pasta, hřeben)
  drobné věci: tričko, ponožky, čepici, kšiltovku, rukavice, vlasové sponky
  a gumičky, sluneční brýle,
  dopis dítěti nebo jeho rodině – (v něm může být příjemce nebo jeho rodina oslovena dítětem nebo rodinou, která balíček posílá, můžeme přiložit namalovaný obrázek od dětí s krátkým přáním v češtině, v ruštině nebo angličtině)
  Prosíme Vás, pokud budete do balíčku dávat použité hračky, aby byly maximálně zachovalé a všechny ostatní věci, aby byly nové!!!
  Opět velmi prosíme nedávat do balíčků žádnou sladkost!!!
  Jakékoliv potraviny v balíčcích, objevené na hranicích, přinášejí značné potíže při celních kontrolách. Pokud byste rádi dětem na Ukrajině dopřáli čokoládu nebo oplatky, můžeme je nakoupit přímo v místě.
  Navrhujeme udělat radost balíčkem i starším lidem (na Ukrajině žije mnoho vdov).
  Lze připravit podobné balíčky ale s obsahem pro starší lidi:
  hygienické potřeby – jen v originálním obalu! (šampón, mýdlo, hřeben, krém na obličej, tělový krém, heřmánkovou či jinou bylinnou mast a pod.)
  drobné věci: teplé ponožky, čepici, rukavice, šátek, šálu a pod. z teplého oblečení.
  dopis nebo pozdrav přáníčko na pohlednici
  Prosíme, aby všechny věci byly nové!!! V žádném případě nevkládat potraviny, léky!!! Můžete tím ohrozit dovoz všech dárků!!!
  Počet samolepek pro označení balíčků (dívky a chlapci dětské balíčky, muži a ženy balíčky pro staré lidi) si u nás objednejte buď telefonicky 222 585 733 nebo e.mailem: diakonie@cb.cz, samolepky vám pak pošleme.
  Na systému svozu balíčků a jejich dopravě na Ukrajinu nebudeme nic měnit. Sbory v prosinci odvezou své balíčky na sběrná místa, odkud budou dopraveny do centrálního. Sběrová místa Vám včas sdělíme.
  „Akce „Vánoční radost pro Ukrajinu“ pomáhá vytvářet trvalé vztahy mezi sbory na Ukrajině a našimi sbory. Na základě techto vztahů můžeme začít pracovat na další trvalejší spolupráci jako projekt adopce na dálku“ či projekt spolupráce mezi sbory u nás a na Podkarpatí.
  Současně s touto výzvou Vám zasíláme Zprávu bratra Daniele Fajfra z cesty na Ukrajinu v říjnu 2006.
  Doporučujeme tyto informace vyvěsit na sborových nástěnkách, hovořit o přípravě balíčků s dětmi v besídkách i s dospělými, hovořit o této humanitární pomoci s členy sboru.

  S přáním Božího pokoje za Diakonii Církve bratrské Eva Čenkovičová

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vánoční radost pro Ukrajinu
 • 1. 5. 2006 byl odvolán do nebeské slávy náš milý bratr František Mrázek

  3. 5. 2006 | Pozvánky

  Zemřel v utěšeném stáří, stár a sytý dnů, a byl připojen k svému lidu. (1. Mojžíšova 25,8)Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval. (2. Timoteovi 4,7)
  V tichém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že byl po krátké nemoci odvolán do nebeské slávy náš milý manžel, tatínek, tchán, dědeček, pradědeček, švagr a strýc pan František Mrázek.

  Rozloučení proběhne v úterý 9.5.2006 v 16:00 v modlitebně Církve bratrské v Ostravě. AHOJAHOJ Rozloučení proběhne v úterý 9.5.2006 v 16:00 v modlitebně Církve bratrské v Ostravě.

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 1. 5. 2006 byl odvolán do nebeské slávy náš milý bratr František Mrázek
 • ProChrist 2006 ( 20. – 27. 03. 2006 )

  2. 2. 2006 | Pozvánky

  Srdečně vás zveme na ProChrist to je řada programů, které budou pod mottem Pochybnosti a úžas satelitem přenášeny do více než 1300 míst mnoha evropských zemí (Německo, Rakousko, Švýcarsko, Česká Republika, Slovensko, ) z olympijské haly v Mnichově. Akce se bude konat ve dnech 20. – 27. března 2006. ProChrist se uskuteční již po šesté. A vy můžete být u toho – i u nás v Ostravě v naší modlitebně na ulici 28.října 148. AHOJAHOJ
  Program sestává z hudby, rozhovorů a přednášky faráře Ulricha Parzanyho o tématech života a víry. Akci připravují na lokální i celoevropské úrovni křesťané z různých církví, kteří chtějí společně propagovat víru v Ježíše Krista. Organizátoři ProChrist zvou lidi k víře v Boha. Jde přitom především o otázky týkající se smyslu života, budoucích perspektiv a naděje. Hlavní řečník Parzany je přesvědčen: Ježíš Kristus je skutečností, kterou může každý zakusit!
  Kromě hlavního programu z Mnichova bude na každém z více než 1300 přenosových míst vlastní rámcový program. V ČR se na akci podílí křesťané z těchto církví: Armáda spásy, Bratrská jednota baptistů, Církev bratrská, Českobratrská církev evangelická, Evangelická církev metodistická, Křesťanská společenství, Křesťanské sbory, Slezská církev evangelická a.v., Slovo života. Přípravy běží již teď na plné obrátky.
  20. – 27. 3. 2006 ProChrist budete u toho?

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ProChrist 2006 ( 20. – 27. 03. 2006 )